Strona Główna Warszawskiej Akademii Pożarniczej

Skip to content

SIEĆ WIFI - EDUROAM

Wprowadzenie

Sieć bezprzewodowa Eduroam pozwala na uzyskanie dostępu do sieci bezprzewodowej w każdej instytucji na świecie biorącej udział w projekcie bez konieczności kontaktu z administratorem

W typowej sytuacji, użytkownik laptopa/tabletu/telefonu uzyska dostęp do sieci bez konfigurowania czegokolwiek. Ustawienia, z których korzysta w swojej organizacji umożliwią mu na dostęp w każdym innym miejscu.

 

Definicja

Celem Eduroam jest realizacja roamingu w dostępie do Internetu dla podmiotów dołączonych do projektu Eduroam, głównie akademickich sieci komputerowych. Dostęp do sieci opiera się o bezpieczne mechanizmy uwierzytelniania użytkowników przez ich instytucje macierzyste. Użytkownik kontaktuje się jedynie z lokalnym administratorem w swojej instytucji, w celu uzyskania warunków konfiguracyjnych dostępu do sieci. Następnie w innych jednostkach powinien mieć dostęp do Internetu bez żadnej dodatkowej konfiguracji. Nie oznacza to, że dostęp jest anonimowy i niekontrolowany, wręcz przeciwnie, każdy dostęp do sieci jest odnotowywany i ewentualne nadużycia mogą być później powiązane z konkretną osobą.

 

Szczegóły

 

Dostęp do sieci Eduroam wymaga uwierzytelniania użytkowników zgodnego ze standardem 802.1x. Takie uwierzytelnianie może być włączone zarówno dla połączeń standardowych (przewodowych), jak i bezprzewodowych. Uwierzytelnianie użytkownika pozwala na jego identyfikacje, co ma pozytywne znaczenie dla samego użytkownika jak i organizacji. W przypadku połączenia z siecią Eduroam realizowane jest szyfrowanie transmisji przy pomocy jednorazowego klucza sesji oraz tworzenie jednorazowych kluczy pochodnych dla każdego transmitowanego pakietu.

 

Regulamin

 

Korzsytając z Eduroam użytkownik akceptuje regulamin usługi:

Regulamin usługi EDUROAM

***

Informacje dotyczące logowania pracowników:

  • Nazwa sieci WiFi: eduroam
  • Login: UŻYTKOWNIK_TEAMS@apoz.edu.pl (np. jkowalski@apoz.edu.pl)
  • Hasło: takie samo jak TEAMS
  •  
***
 
Informacje dotyczące logowania studentów:
 
Nazwa sieci WiFi: eduroam
Login: UŻYTKOWNIK_TEAMS@student.apoz.edu.pl (np. UŻYTKOWNIK_TEAMS@student.apoz.edu.pl)
Hasło: takie samo jak TEAMS
 
***
 
Parametry sieci Eduroam:
 
Typ zabezpieczenia: 802.1x
Typ protokołu EAP: PEAP
Uwierzytelnienie: WPA2-Enterprise
Metoda uwierzytelniania: MSCHAPv2
Szyfrowanie danych AES
 
 
 

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA "Pracowników" DO SIECI (sposób manualny)

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA DO SIECI (sposób automatyczny)

 
Akademia Pożarnicza udostępnia instalatory dla sieci Eduroam APoz.
Instalator dodaje profil sieci WiFi z właściwym certyfikatem potwierdzającym autentyczność serwera uwierzytelniającego Akademii Pożarniczej
Instalator należy pobrać ze strony https://cat.eduroam.org/ z listy należy wybrać Akademia Pożarnicza i wybrać instalator przewidziany dla odpowiedniego systemu operacyjnego.