Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Yevhenii Brzoza
Główny adres email
Yevhenii.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Ścieżka rozwoju zawodowego: technologii komputerowe – radiofizyka – teoria ekonomii – ekonomia i finanse – ...

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia od 2019 roku. Praca habilitacyjna zarówno doktorska podejmują temat równowagi makroekonomicznej w warunkach szoków transmisji monetarnej i fiskalnej.

Osiągnięcia naukowe

Publikacje:

Interaction of Macroeconomic Models of Mundell and Fleming: Historical Aspect, 39th International Business Information Management [IBIMA], 30-31.05.2022, Granada, Hiszpania

Precising of Divisia Monetary Aggregates by Adding Differential Elasticity of Prices for Consumer Goods, 38th International Business Information Management [IBIMA], 23-24.11.2021, Sewilla, Hiszpania

Sustainable Development Determinants of an Information Society: Case Study of National Economies, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 3/2019 (współautorstwo S. Dubikovsky, V. Tokar)

Integralne oceny równowagi makroekonomicznej na przykładzie polskiej gospodarki, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, 2/2018

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowo-dydaktyczne:

 • metody ustalenia kierunków przyczynowo-skutkowych w finansach publicznych i polityce fiskalnej
 • modele teoretyczne (łańcuchy przyczynowe) wyjaśniające kanały transmisji impulsów fiskalnych i monetarnych do gospodarki
 • pozyskiwanie, systematyzacja i przetwarzanie danych statystyki finansowej dla celów badawczych
 • doktryna keynesowska i jej graficzna interpretacja w pracach J. Hicksa, R. Mundella , G. Mankiwa.

Zainteresowania zawodowe - łączenie pracy społecznej z rozwojem kompetencji zawodowych, w tym:

 • wsparcie dydaktyczne i organizacyjne dla studentów z niepełnosprawnościami
 • wsparcie w adaptacji do kultury uniwersyteckiej studentów z krajów sąsiedztwa wschodniego UE (Ukrainy, Białorusi i in.)

Zainteresowania osobowe (hobby): turystyka rowerowa

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Finansów Publicznych

  Działalność naukowa, badawcza i publikacyjna.

  Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu dyscyplin Katedry, w tym wykładów i ćwiczeń z polityki pieniężnej, finansów publicznych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela