Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Monika Maria Sosna
Główny adres email
Monika.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Nowych Mediów i Kultury Cyfrowej

  Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych (problematyka: nowe media i kultura cyfrowa, sztuka nowych mediów, media społeczne, humanistyka cyfrowa, literatura elektroniczna):

  - prowadzenie zajęć dydaktycznych (kierunki: Nowe media i kultura cyfrowa, Media Arts Cultures)
  - udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych (jw.)
  - przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych (jw.)
  - opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów (jw.)
  - opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć (jw.)
  - przeprowadzanie konsultacji ze studentami (jw.)

  - prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych (kierunki: Nowe media i kultura cyfrowa, Media Arts Cultures)


  Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych (problematyka: nowe media i kultura cyfrowa, media społeczne, sztuka nowych mediów, literatura elektroncizna):

  • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych
  • rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników
  • - uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych

  Pełnione dodatkowe funkcje:

  - opieka nad Kołem Badaczy Nowych Mediów UŁ

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela