Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Marta Maria Brzoza
Główny adres email
Marta.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Zakład Zarządzania Miastem

  1. Moje obowiązki BADAWCZE w ramach zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania UŁ obejmują:

  • prowadzenie badań naukowych (z zakresu zarządzania procesami internacjonalizacji na uczelniach wyższych jako podmiotach użyteczności publicznej);
  • działalność publikacyjna związana z ww. tematyką;
  • uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych;
  • rozpowszechnianie wyników badań naukowych;
  • pozyskiwanie środków na badania naukowe;
  • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie szeroko pojętej nauki oraz w kontekście własnych badań i projektów naukowych.


  2. Moje obowiązki DYDAKTYCZNE jako nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania UŁ obejmują:

  • realizację zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz w ramach programów mobilnościowych;
  • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
  • opiekę nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
  • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;
  • przeprowadzanie konsultacji ze studentami;
  • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz szeroko pojętej metodyki nauczania (również w kontekście nauczania zdalnego i hybrydowego).

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela
 • Młodszy specjalista Sekcja ds. internacjonalizacji

  Moje obowiązki administracyjne jako młodszego specjalisty zatrudnionego w Sekcji ds. internacjonalizacji w Dziale Jakości Kształcenia i Obsługi Studenta na Wydziale Zarządzania UŁ obejmują:

  • obsługę procesu internacjonalizacji na Wydziale;
  • kompleksową obsługę spraw studenckich związanych z tokiem studiów;
  • obsługę spraw związanych z rekrutacją na studia oraz przygotowywanie dokumentacji związanej z podjęciem studiów;
  • dokumentowanie przebiegu studiów;
  • ogólną opiekę nad studentami zagranicznymi oraz programami mobilnościowymi realizowanymi na Wydziale;
  • kompleksową obsługę EWP (Erasmus Without Papers);
  • współpracę z BWZ UŁ.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela