Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Marta Dąb
Główny adres email
Marta.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Stopnie naukowe:

07/2016 – uzyskanie tytułu magistra na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, tytuł pracy: "Badania teoretyczne własności 1,10-N,N’-bis-(β-D-mocznikoglukopiranozylo)-4,7,13-trioksa-1,10-diazacyklopentadekanu"

09/2020 – uzyskanie tytułu doktora nauk chemicznych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, tytuł rozprawy: "Teoretyczne badania właściwości konformacyjnych wybranych pochodnych eterów azakoronowych zawierających fragmenty glukozy lub celobiozy oraz ich zdolności do kompleksowania aspiryny, paracetamolu i busulfanu"

Staże krajowe oraz zagraniczne:

02/2019 - Wydział Chemii i Farmacji, St. Kliment Ohridski Sofia University

Osiągnięcia naukowe

2016/2017 - 2018/2019 - wykonawca w grantach dla Młodych Naukowców

Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Chemii Fizycznej

  Prowadzenie badań naukowych w obszarze modelowania molekularnego związków organicznych oraz biomolekuł.

  Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Chemii, m.in.: Chemii Teoretycznej oraz Repetytorium z matematyki.

  Rozpowszechnianie wyników badań naukowych przez publikowanie w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz aktywne uczestniczenie w konferencjach i seminariach naukowych.  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8734-0953


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela