Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Mariusz Brzoza
Główny adres email
Mariusz.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Adiunkt w Zakładzie Psychologii Społecznej i Badań nad Rodziną

Osiągnięcia naukowe

Publikacje:

 • Bieleninik Ł., Lutkiewicz K., Cieślak M., Preis-Orlikowska J., Bidzan M. (2021). Associations of Maternal-Infant Bonding with Maternal Mental Health, Infant’s Characteristics and Socio-Demographical Variables in the Early Postpartum Period: A Cross-Sectional Study. Int. J. Envirio. Res. Public Health 18(16), 8517
 • Golińska P., Cieślak M., Hubert O., Bidzan M. (2021). Mental Health and the Symptoms of PTSD in People with Depression and Anxiety Disorders during the COVID-19 Pandemic. Int. J. Envirio. Res. Public Health 18(11), 5542
 • Cieślak M., Golińska P., Hubert O. (2021). Mental health and the perceived consequences of the SARS-CoV-2. Polskie Forum Psychologiczne 26(1), 73-96
 • Janicka I., Cieślak M. (2020). Satysfakcja seksualna i jej znaczenie w bliskich związkach emocjonalnych. Polskie Forum Psychologiczne 25(4), 389-405
 • Lutkiewicz K., Bieleninik Ł., Cieślak M., Bidzan M. (2020). Maternal-Infant Bonding and Its Relationships with Material Depressive Symptoms, Stress and Anxiety in the Early Postpartum Period in a Polish Sample. Int. J. Envirio. Res. Public Health 17(15), 5425.
 • Cieślak M., Jakitowicz K., Kozaka J., Bidzan M., Kiżewska A. (2017). Twardość psychiczna i wsparcie społeczne a wzrost pourazowy u chorych z nowotworem – doniesienia wstępne. Psychoonkologia (1), 22-28
 • Ogińska Bulik N., Cieślak M. (2016). Temperament i kompetencje społeczne a osobowy wzrost u nastolatków, którzy doświadczyli krytycznych wydarzeń życiowych. Polskie Forum Psychologiczne 21(2), 155-169
 • Cieślak M., Bidzan M. (2015). Wzrost osobowy u młodzieży zmagającej się z chorobą nowotworową – charakterystyka zjawiska. Psychoonkologia (4), 152 – 160.

Konferencje:

 • 30 Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej ,,Rozwój ku zdrowiu: między progresem a regresem". Gdańsk 2022. Prezentacja plakatu pt.: ,,Predyktory poczucia obciążenia opiekunów osób z demencją". (06.2022)
 • 13 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna ,,Psychoonkologia w Onkologii – Onkologia w Psychoonkologii” Gdańsk 2019. Wystąpienie pt.: ,,Satysfakcja z życia i jej psychologiczne uwarunkowania u chorych na nowotwory”. (05.2019)
 • XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Aktywnie przeciw problemom psychosomatycznym” Gdańsk 2018. Prezentacja plakatu pt.: ,,Rola twardości psychicznej i wsparcia społecznego dla zjawiska wzrostu potraumatycznego u pacjentów onkologicznych”. Wystąpienia: ,,Rola poczucia koherencji i ruminacji poznawczych dla występowania wzrostu potraumatycznego u chorych zmagających się z nowotworem” oraz ,,Trauma w chorobach nowotworowych – różne perspektywy”. (05.2018)
 • 36 Kongres PTP w Gdańsku. Wystąpienie: ,,Rola twardości psychicznej i wsparcia społecznego dla zjawiska wzrostu potraumatycznego u pacjentów onkologicznych”. (09.2017)
 • XI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Zdrowia ,,Zdrowie w zmieniającym się świecie – zagrożenia i wyzwania”. Poznań 2017. Prezentacja plakatu pt.: ,,Rola twardości psychicznej i wsparcia społecznego dla zjawiska wzrostu potraumatycznego u pacjentów onkologicznych”. (05.2017)
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Gdańsku ,,Między miłością a nienawiścią – o seksualności”. (12.2016)


Konferencje międzynarodowe:

 • University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences & Health in Emergency and Disaster Research Center. ,,Health and Wellbeing of Covid – 19 Generation”. Teheran, Iran 2021.

Nagrody i odznaczenia:

 • 30 Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej ,,Rozwój ku zdrowiu: między progresem a regresem" Gdańsk 2022. Pierwsze miejsce w konkursie za plakat pt.: ,,Predyktory poczucia obciążenia opiekunów osób z demencją”. (06.2022)
 • XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Aktywnie przeciw problemom psychosomatycznym” Gdańsk 2018. Pierwsze miejsce w konkursie za plakat pt.: ,,Rola twardości psychicznej i wsparcia społecznego dla zjawiska wzrostu potraumatycznego u pacjentów onkologicznych”. (05.2018)

Zainteresowania naukowe
 • problematyka zasobów psychospołecznych u osób z chorobami somatycznymi oraz ich rodzin;
 • problematyka wzrostu potraumatycznego u pacjentów zmagających się z chorobami przewlekłymi oraz ich rodzin;
 • problematyka funkcjonowania rodzin osób z chorobami przewlekłymi czy dotkniętymi traumą wcześniactwa;
 • problematyka funkcjonowania dzieci i młodzieży zmagającej się z chorobami onkologicznymi;
 • problematyka mentalizacji psychicznej i jej związku z zasobami psychologicznymi u pacjentów z chorobami somatycznymi oraz ich rodzin.
Stanowiska
 • Adiunkt Zakład Psychologii Społecznej i Badań nad Rodziną

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych;
  • kształcenie i wychowywanie studentów oraz uczestniczenie w kształceniu doktorantów;
  • prowadzenie działalności naukowej;
  • uczestniczenie w pracach organizacyjnych uczelni;
  • stałe podnoszenie kompetencji zawodowych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela