Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Małgorzata Sosna
Główny adres email
Małgorzata.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literatury brytyjskiej na podstawie rozprawy: Between Liberal Humanism and Postmodernist Fun: The Fiction of Malcolm Bradbury (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2006). Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, dysertacja pt. Paul Ricoeur’s Concept of Subjectivity and the Postmodern Claim of the Death of the Subject, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, nagrodzona nagrodą Rektora (Ignatianum University Press 2018). Junior Associate Fellow of the International Institute for Hermeneutics. Członek Virginia Woolf Society of Great Britain, London. Staże naukowe na University of Manchester, Wielka Brytania i University of Vienna, Austria. Recenzent czasopisma Philosophy Study, David Publishing, New York od 2016.

Osiągnięcia naukowe

https://orcid.org/0000-0003-3772-6297

Autorka Paul Ricoeur’s Concept of Subjectivity and the Postmodern Claim of the Death of the Subject, Ignatianum University Press, 2018.

On Beauty and Being: Hans-Georg Gadamer’s and Virginia Woolf’s Hermeneutics of the Beautiful, Ignatianum University Press, 2018 Peter Lang, 2021.

Zainteresowania naukowe

Prowadzi interdyscyplinarne badania w dziedzinie literatury i filozofii obejmujące powieść modernistyczną i postmodernistyczną, hermeneutykę filologiczną i filozoficzną (w szczególności Paula Ricoeura hermeneutykę osoby jako l’homme capable oraz hermeneutykę Gadamera), estetykę, fenomenologię i filozofię postmodernistyczną. Jej publikacje promują rozumienie jako mode of being.

Stanowiska
 • adiunkt Zakład Literatury i Kultury Brytyjskej

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela