Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Małgorzata Klon
Główny adres email
Małgorzata.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Moim głównym zainteresowaniem naukowym jest zagadnienie wielojęzyczności oraz związanej z nim interkomprehensji (rozumienie języków pokrewnych). Regularnie poszerzam swoją wiedzę czytając literaturę naukową opisujące ww. zagadnienia. Pasjonuje mnie również metodyka nauczania języków obcych oraz kwestie związane z pisaniem--zarówno akademickim jak i biznesowym czy mniej formalnym. Regularnie doszkalam się na różnego rodzaju konferencjach oraz warsztatach, nie tylko tych związanych bezpośrednio z moimi zainteresowaniami.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Nauka języków obcych, metodyka nauczania, zagadnienia związane z szeroko rozumianym pisaniem.

Stanowiska
 • lektor Zespół Lektorów Języka Angielskiego

  Do moich obowiązków jako lektora języka angielskiego należy przede wszystkim nauczanie języka specjalistycznego (biznesowego, prawniczego oraz ogólnego na poziomach A2-C1), prowadzenie konwersatoriów językowych na drugim stopniu studiów, opracowywanie oraz przeprowadzanie testów sprawdzających oraz egzaminów. Do moich obowiązków należy również opracowywanie autorskich programów nauczania oraz koordynowanie egzaminów. W ostatnich latach pracowałam głównie na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Nauk o Wychowaniu.
  Z ramienia Studium Języków Obcych prowadzę również zajęcia z języka hiszpańskiego dla pracowników administracji Uniwersytetu.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela