Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Małgorzata Brzoza
Główny adres email
Małgorzata.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki - stopień uzyskany na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ

magister pedagogiki, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - tytuł uzyskany na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ

studia podyplomowe z zakresu: Terapii pedagogicznej; Diagnozy, edukacji, terapii i rewalidacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; Zarządzania oświatą i dydaktyki przedsiębiorczości; Pedagogiki twórczości;


Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe: przemiany edukacyjne w Polsce po okresie transformacji ustrojowej, proces uspołecznienia oświaty, problemy współczesnej edukacji, recepcja i adaptacja współczesnych nurtów, teorii i ideologii wychowania

Stanowiska
 • adiunkt Zakład Pedagogiki Porównawczej

  pracownik badawczo - dydaktyczny

  Prowadzone przedmioty: Pedagogika ogólna, Teoria wychowania, Polityka oświatowa, Etyka w edukacji, Seminarium magisterskie, Organizacja pracy szkoły z prawem oświatowym (Wydział Filologiczny UŁ, przedmiot realizowany w ramach projektu "Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych w UŁ w latach 2019-2023").

  Aktualnie prowadzone badania dotyczą przemian edukacyjnych w Polsce po okresie transformacji ustrojowej.  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela