Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Magdalena Maria Klon
Główny adres email
Magdalena.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Obecnie pracuję w Zakładzie Analiz Systemów Społeczno-Ekologicznych jako adiunkt, brałam udział w dwóch międzynarodowych projektach naukowych: ENABLE i Clearing House związanych z podażą terenów zieleni w mieście i ich wykorzystaniem przez mieszkańców.

Prowadzę przedmioty związane z błękitno-zieloną infrastrukturą, zrównoważonym rozwojem, innowacjami, a także z zarządzaniem przestrzeniami publicznymi i geograficznymi systemami informacji przestrzennej.

Ukończyłam ekonomię - ekobiznes i biologię środowiskową (w ramach Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych), obecnie jestem na 5 roku studiów doktoranckich.


Osiągnięcia naukowe

Moim najważniejszym dokonaniem badawczym jest rozróżnienie trzech poziomów podaży miejskich terenów zieleni: istnienia, dostępności i atrakcyjności, a także operacjonalizacja tego podziału na potrzeby planowania przestrzennego. Zagadnienia te opisałam w cyklu (połączonych ze sobą) artykułów naukowych, które stanowią moją pracę doktorancką.

Zestaw stworzonych przeze mnie wskaźników można wykorzystać w praktyce planistycznej (pod warunkiem dostępu do niezbędnych źródeł danych). Identyfikacja barier i analiza wskaźników może pomóc decydentom i planistom podejmować możliwie najlepsze decyzje związane z tworzeniem nowych terenów zieleni, a także jak najlepiej zarządzać i gospodarować tymi terenami, które już istnieją. Wskaźniki odwołujące się do tych trzech poziomów powinny stanowić podstawę standardów zapewniania zieleni mieszkańcom miasta.

Publikacje naukowe:

 • Biernacka, M., Kronenberg, J., Łaszkiewicz, E., 2020. An integrated system of monitoring the availability, accessibility and attractiveness of urban parks and green squares. Applied Geography 116, 102152. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2020.102152
 • Biernacka, M., 2020. Przegląd i ocena wybranych wskaźników dostępności i atrakcyjności miejskich terenów zieleni. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2(347)/2020. DOI 10.18778/0208-6018.347.04
 • Biernacka, M., & Kronenberg, J., 2019. Urban green space availability, accessibility and attractiveness, and the delivery of ecosystem services. Cities and the Environment (CATE), 12. article 5
 • Biernacka, M., & Kronenberg, J., 2018. Classification of institutional barriers affecting the availability, accessibility and attractiveness of urban green spaces. Urban Forestry and Urban Greening, 36, 22–33. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2018.09.007
 • Kronenberg, J., Haase, A., Łaszkiewicz, E., Antal, A., Baravikova, A., Biernacka, M., Dushkova, D., Filčák, R., Haase, D., Ignatieva, M., Khmara, Y., Nită, M.R., Onose, D.A., 2020. Environmental justice in the context of urban green space availability, accessibility, and attractiveness in postsocialist cities. Cities 106, 102862. https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102862 (współautor)
Zainteresowania naukowe

Obszary badawcze:

 • ekonomia ekologiczna
 • zrównoważony rozwój miast
 • usługi ekosystemów
 • ochrona środowiska
 • ekologia człowieka

Zainteresowania:

 • ogrodnictwo miejskie
 • rozwój osobisty
 • urządzanie wnętrz
Stanowiska
 • adiunkt Zakład Analiz Systemów Społeczno-Ekologicznych

  Prowadzenie zajęć dydaktycznych (m.in. błękitno-zielona infrastruktura, ćwiczenia terenowe - zrównoważony rozwój, innowacje społ-ekol., geograficzne systemy informacji przestrzennej), a także badań naukowych w ramach międzynarodowych projektów: CLEARING HOUSE, ENABLE.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela