Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Magdalena Klon
Główny adres email
Magdalena.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • zastępca dyrektora Centrum Współpracy z Otoczeniem

  • kreowanie i realizacja strategii budowania więzi między UŁ i jego absolwentami;
  • budowanie i utrzymywanie relacji z absolwentami UŁ w ramach koordynacji projektu Klub Absolwenta UŁ oraz programu rabatowego Karta Absolwenta UŁ
  • tworzenie i rozwój baz dot. danych absolwentów oraz ich sukcesów zawodowych;
  • wsparcie i współrealizacja kluczowych projektów jednostki, w tym m.in. Programu Absolwent VIP, Projektu mentorskiego oraz wykładów eksperckich wybitnych absolwentów;
  • podtrzymywanie relacji z partnerami uczelni oraz pozyskiwanie nowych partnerów instytucjonalnych do współpracy;
  • zaangażowanie w bieżące projekty realizowane we współpracy z innymi jednostkami lub partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela