Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Justyna Maria Sosna
Główny adres email
Justyna.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • asystent Zakład Współczesnych Strategii Wczesnej Edukacji

  Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych:

  - pozyskiwanie środków na prowadzenie badań naukowych

  - uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych

  - prowadzenie badan naukowych i rozpowszechnianie ich wyników


  Zakres zadań w obszarze dydaktycznym:

  - prowadzenie zajęć dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

  - przeprowadzanie konsultacji ze studentami w wymiarze 2 godzin tygodniowo

  - przeprowadzanie zaliczeń w obszarze prowadzonych przedmiotów i opieka merytoryczna nad pracami semestralnymi

  - udział w opracowywaniu i aktualizowaniu programów kształcenia


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela