Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Jakub Maria Topola
Główny adres email
Jakub.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • Asystent Katedra Logistyki

  Pracownik naukowo-dydaktyczny. Absolwent kierunków Logistyka na Wydziale Zarządzania UŁ oraz Prawo na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Słuchacz studiów doktoranckich w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości. Zainteresowania naukowe: zarządzanie kontraktami, procesy zakupowe, prawo umów, relacje w łańcuchu dostaw, nowoczesne technologie w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

  Działalność dydaktyczna

  • Prowadzenie zajęć w ramach kierunków Logistyka oraz Logistyka w biznesie. Prowadzone zajęcia: Międzynarodowe standardy Organizacyjne, Transport i Spedycja, Zakupy, Logistyka miejska i ekologistyka, Logistyka w sieciach usługowych.
  • Opieka nad Studenckim Kołem Naukowym Zarządzania Łańcuchem Dostaw.

  Działalność naukowa

  • Członek zespołu w projekcie NEXTLOG - Building Next Generation Competencies for Logisticians and Supply Chain Managers realizowanym w ramach programu Erasmus+
  • Członek zespołu w projekcie SIMBIO - New Frontiers in Social Innovation Research: Social Innovation Management for BIOPlastics realizowanym w ramach programu Trans-Atlantic Platform

  Działalność organizacyjna

  • Realizacja powierzonych prac organizacyjnych i administracyjnych.
  • Opieka nad grupami studenckimi I roku na kierunku Logistyka.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela