Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Agnieszka Maria Sosna
Główny adres email
Agnieszka.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • specjalista - pracownik administracyjny Akademickie Centrum Wsparcia UŁ

  • Prowadzenie bazy danych studentów z niepełnosprawnościami, w tym rejestracja orzeczeń o niepełnosprawności do systemu USOS.
  • Prowadzenie rejestru studentów korzystających z usług ACW UŁ.
  • Prowadzenie statystyki i sprawozdawczości w zakresie liczby studentów z niepełnosprawnościami.
  • Obsługa umów cywilno-prawnych (aneksy, rachunki do umów).
  • Realizacja planów zakupowych zgodnie z trybami nadanymi przez DZ i wprowadzanie faktur do systemu PP.
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
  • Przygotowywanie danych do rozliczenia dotacji podmiotowej dla studentów/ doktorantów z niepełnosprawnościami.
  • Przygotowywanie sprawozdań, raportów i zestawień z pracy Biura.
  • Administracja projektem (Nie)Pełnosprawny Student UŁ.
  • Udział w pracach Zespołu ds. dostępności.
  • Archiwizacja dokumentów jednostki.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela