Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Adam Brzoza
Główny adres email
Adam.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Absolwent filmoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Pracę magisterską poświęconą twórczości francuskiego reżysera Leosa Caraxa napisał pod kierunkiem prof. UŁ dra hab. Tomasza Kłysa. Od 2014 roku pracował nad rozprawą doktorską pt. „Kłopotliwe ciała”. Ułomność fizyczna we współczesnym filmie akcji – przemiany, strategie, techniki narracji pisaną pod kierunkiem prof. UŁ dr hab. Małgorzaty Jakubowskiej – dysertację obronił 12 czerwca 2019 roku. Od 2018 roku pracuje jako nauczyciel akademicki w Katedrze Filmu i Mediów Audiowizualnych (dawnym Zakładzie Historii i Teorii Filmu).

Osiągnięcia naukowe

Artykuły naukowe:
Krystaliczne obrazy Leosa Caraxa. Uwagi o „Chłopak spotyka dziewczynę” i „Złej krwi” w optyce koncepcji obrazu-czasu Gillesʼa Deleuzeʼa, „Panoptikum” 2014, nr 13 (20).
New is Overrated. Konferencja NECS “Archives of/for the Future” w kontekście nostalgii za filmem analogowym, „Perspektywy Kulturoznawcze” 5/2015.
Dezorientacja, nadmiar, cytat. O postmodernistycznym kodzie w filmach Leosa Caraksa, [w:] Paradygmaty współczesnego kina, red. R. W. Kluszczyński, T. Kłys, N. Korczarowska-Różycka, Łódź 2015.
Gliński kontra Kamiński. Wierna czy niewierna ekranizacja?, [w:] Kamienie i szaniec. Analizy, rozmowy, kontrowersje wokół filmu Roberta Glińskiego, red. M. Jakubowska, Warszawa 2015.
Powrót do ruchu. Początki kinematografu i nomadyczność w „Holy Motors” Leosa Caraxa, „Mała kultura współczesna” 2015, nr 2.
Obserwując codzienność. O kinie osobistym Midiego Z, [w:] Cicha eksplozja. Nowe kino Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, red. J. Murczyńska, Kraków, Warszawa 2016 [książka wyróżniona nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej].
„Kłopotliwe” ciała w filmach Harmonyʼego Korineʼa. „Skrawki” i „Julien Donkey-Boy” wobec przedstawień ułomności fizycznej w kinie amerykańskim, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” 2017, nr 4.
Leos Carax: kinofil, który przestał oglądać filmy, [w:] Autorzy kina europejskiego VII, red. P. Włodek, K. Żyto, Łódź 2018.
Nowy film retro. Problem napisów początkowych, „Fragile” 2019, nr 4 (46).
O nowych sposobach zarządzania fizyczną różnicą na ekranie: autotematyzm i intencja zwrotna wobec reprezentacji „anormalnego” ciała w filmie, „Zagadnienia Rodzajów Literackich/ Problems of Literary Genres” 2020, nr 1.

Monografie:
„Kłopotliwe” ciała. Strategie przedstawiania fizycznej „anormalności” we współczesnym filmie fikcji, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2021.

Przekłady z języka angielskiego:
• Giovanna Fossati, Pracując z dziedzictwem filmowym, rozm. przepr. Ł. Biskupski, tłum. A. Cybulski, M. Rawska, „EKRANy” 2016, nr 2 (30).
• Deniz Göktürk, How Modern Is It? Ruchome obrazy Ameryki we wczesnym kinie niemieckim, tłum. A. Cybulski, M. Rawska, [w:] Filmowa Europa, red. M. Pabiś-Orzeszyna, M. Rawska, P. Sitarski, Łódź 2020.
• Clara Pafort-Overduin, John Sedgwick, Znajomość zachowań widowni na podstawie danych statystycznych: Londyn i Amsterdam w połowie lat 30. XX wieku, tłum. A. Cybulski, M. Rawska, [w:] Filmowa Europa, red. M. Pabiś-Orzeszyna, M. Rawska, P. Sitarski, Łódź 2020.

Inne publikacje:
Ucieczki w noc. Noc amerykańska (próba charakterystyki formuły), „Kino” 2018, nr 9.
Films of Panos Cosmatos: Retro as an Aesthetic of Alienation, „In Media Res” 01.04.2020.

Udział w projektach badawczych:

• Interdyscyplinarny projekt „Wymiary cielesności: między bioetyką i filmoznawstwem” finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (2016-2017).

Referaty wygłoszone na konferencjach:
Podwójny seans – musicale Johna Watersa (Konferencja naukowa „Spotkania z gatunkami: musical”, Łódź 2014).
Kobieta melodramatu a kobieta horroru. Heroiny w klasycznym kinie japońskim (Konferencja naukowa „Kultura Japonii: Kino – Teatr – Komiks – Animacja”, Poznań 2015).
„Sześć sezonów i film”. Samozwrotność i pastisz w serialu „Community” (Konferencja naukowa „Spotkania z gatunkami: komedia”, Łódź 2015).
Filmowa twórczość Harmonyʼego Korineʼa jako nawiązanie do demoniczno-osobliwych wizerunków niepełnosprawności z początku XX wieku (Konferencja naukowa „Ciało to trickster. Społeczno-kulturowe konteksty doświadczania ciała”, Wrocław 2015).
Kampowy Szpital Brytania. Analiza języka w serialu „Garth Marenghi’s Darkplace” (Konferencja naukowa „Popkultura, kicz i kamp. Współczesne oblicza gatunków telewizyjnych”, Łódź 2016).
Przeżycie katarktyczne a dyskomfort podglądacza. Strategie przedstawiania ciała ułomnego w kinie współczesnym (Konferencja naukowa „II Zjazd Filmoznawców i Medioznawców: Dyskursy widzialności”, Kraków 2016).
Discourse of Pity and Management of Visible Stigma. Images of Physical Otherness in Modern Cinema (Konferencja naukowa „NECS – Sensibility & the Senses: Media Bodies Practices”, Paryż 2017).
Fałszywy żebrak. Problemy z pierwszym filmem o niepełnosprawności fizycznej („III Zjazd Filmoznawców i Medioznawców: Przestrzenie — praktyki — artykulacje”, Łódź, 2019).

Wybrane rozmowy i wykłady:
Irak: etniczność, religia i polityka. Spotkanie z Krzysztofem Zdulskim po filmie Tylko umarli (Festiwal Transatlantyk, Łódź 2016).
Ukraina, jakiej nie znamy. Spotkanie z Włodimirem Kowalenką po filmie Prawie święty (Festiwal Transatlantyk, Łódź 2016).
Poza dyskursem litości (w ramach cyklu wykładów „Ciało i ekran”, Muzeum Sztuki, Łódź 2018).
• Warsztat z zakresu analizy filmu (Regionalny Kongres Edukacji Kulturalnej, Łódź 2018).
• Udział w rozmowie Śniadanie z książką. „Autorzy kina europejskiego VII” (Festiwalu Kamera Akcja, Łódź 2018).

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe:
ciało w filmie, kino amerykańskie, kategorie retro i nostalgii w filmie, związki kina i telewizji

Kursy akademickie:
1. Filmowe środki stylistyczne
2. Analiza filmu
3. Gatunki telewizyjne
4. Dramaturgia formatów telewizyjnych
5. Oczy szeroko otwarte – filmowe wizerunki cielesności
6. Telewizja w systemie masowego komunikowania
7. Kino światowe w XXI wieku
8. Główne teorie filmu
9. Współczesne teorie filmu

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych

  Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Łódzkim: http://www.filmoznawstwo.uni.lodz.pl/o-zakladzie/p...
  Wybrane kursy akademickie: Filmowe środki stylistyczne, Telewizja w systemie komunikowania, Dramaturgia formatów telewizyjnych, Gatunki i formaty telewizyjne, Główne teorie filmu, Analiza filmu, Współczesne teorie filmu, Kino światowe w XXI wieku, Oczy szeroko otwarte – filmowe wizerunki cielesności.

  Opiekun Koła Naukowego Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego: http://filmoznawczo.weebly.com/; https://pl-pl.facebook.com/filmoznawczo/.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela