Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Dorota Maria Brzoza
Główny adres email
Dorota.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Ukończyłam studia wyższe na Wydziale Zarządzania UŁ w 2002 r. W tym samym roku rozpoczęłam pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania UŁ. W 2007 r. uzyskałam stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Moje zainteresowania naukowe dotyczą różnych aspektów rozwoju miast i polityki miejskiej. Początkowo związane były z problematyką gospodarki nieruchomościami oraz zarządzania publicznymi zasobami mieszkaniowymi. Obecnie koncentrują się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem miast inteligentnych, koncepcją smart city, zrównoważonym rozwojem obszarów miejskich oraz nowymi formami urbanizacji. Jestem stypendystką rządu Meksyku, w ramach przyznanego stypendium w 2005 roku przebywałam na 7-miesięcznym stażu naukowym w Universidad de Guadalajara. Ponadto odbyłam staże naukowe w National Center for Smart Growth Research and Education University of Maryland, USA (2013; 2019), w Państwowym Uniwersytecie Nowosybirskim, Rosja (2014) oraz w Universidad Nacional del Sur, Argentyna (2014/2015; 2018, 2019). Jestem autorką lub współautorką wielu publikacji naukowych, w tym współredaktorem pięciu monografii dotyczących zarządzania sprawami miejskimi oraz miast inteligentnych.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Zakład Zarządzania Regionem

  1. Prowadzenie badań naukowych.

  2. Realizacja zajęć dydaktycznych (obecnie na kierunkach: Zarządzanie miastem, Zarządzanie w administracji publicznej, Gospodarka Przestrzenna, Organizacja i planowanie przestrzeni).


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela