Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Magdalena Maria Sosna
Główny adres email
Magdalena.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Pracownik naukowo-dydaktyczny UŁ od 2002 r.

Rozprawa doktorska pod tytułem „Funkcje mediów regionalnych w kształtowaniu zainteresowań kulturalnych młodzieży licealnej na przykładzie aglomeracji łódzkiej”, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Mirosławy Zalewskiej-Pawlak, obroniona w kwietniu 2010 r. na Uniwersytecie Łódzkim. Książka przygotowana na bazie pracy doktorskiej wydana w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego w 2013 r. pt. „Media regionalne a zainteresowania kulturalne młodzieży. Studium pedagogiczne”. Autorka (wraz z A. Pikałą) książki „Arteterapia. Scenariusze zajęć” wydanej w 2016 r. w wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego. Kilkadziesiąt artykułów naukowych w czasopismach naukowych w językach polskim i angielskim („Kultura i Wychowanie”, „Studia Pedagogiczne”, „Pedagogika Szkoły Wyższej”, "Creativity. Theories - Research - Applications", "Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne" i in.) oraz publikacjach wieloautorskich Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Muzycznej w Łodzi i in. Recenzentka artykułów w pedagogicznych czasopismach naukowych.

W zakresie działalności organizacyjnej i dydaktycznej między innymi: kierownik projektu dydaktycznego „Interwencje artystyczne. Samorozwój przez sztukę” (Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ); wielokrotne wykłady w krajach europejskich w ramach programu Erasmus+; prowadzenie zajęć w e-learningu.

W latach 2001–2006 stała recenzentka muzyczna łódzkiego wydania „Gazety Wyborczej”. Obecnie (od 2006 r.) stała współpraca z łódzkim magazynem kulturalnym „Kalejdoskop”, wcześniej także z innymi czasopismami o tematyce kulturalnej. Autorka kilkuset tekstów z zakresu publicystyki kulturalnej, głównie recenzji oraz wywiadów. Dwukrotna laureatka wyróżnienia „Złote Pióro” dla najlepszych łódzkich dziennikarzy piszących o tematyce kulturalnej. Pracownik Działu Rozwoju i Reklamy Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubisnteina (od 2006 r.). Wcześniej praca w kilku placówkach edukacyjnych i naukowo-edukacyjnych, m.in. w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia przy ul. Szpitalnej w Łodzi (obecnie im. Aleksandra Tansmana), Społecznej Szkole Muzycznej II stopnia przy Polskim Instytucie Muzycznym w Łodzi, Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Miejskim Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim.

Absolwentka teorii muzyki w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi (2001) oraz Podyplomowego Studium Komunikacji Społecznej i Mediów przy Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (2002).

https://www.linkedin.com/in/magdalena-sasin-a753a9...

Osiągnięcia naukowe

Nagroda I stopnia zespołowa Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowo-badawcze - 2020

Nagroda II stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowo-badawcze - 2014

Wyróżnienie w konkursie „Złote Pióro” dla dziennikarzy łódzkich zajmujących się tematyką artystyczną – 2002, 2014

Wyróżnienie w XIII Konkursie Prac Magisterskich Absolwentów Akademii Muzycznych w Polsce – 2002

Stypendium prezydenta miasta Łodzi na realizację pracy mgr tematycznie związanej z Łodzią - 2000

Wyróżnienie w I Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Witoldzie Lutosławskim - 1994

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe obejmują: ekologię akustyczną w perspektywie pedagogicznej, edukację estetyczną i artystyczną ze szczególnym uwzględnieniem edukacji muzycznej, edukację medialną, problematykę upowszechniania sztuki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w instytucjach pozaszkolnych, poprzez media oraz w sytuacjach nieformalnych (rodzina, przyjaźnie), arteterapię.

Zainteresowania pozanaukowe: psy - rasy i behawioryzm, podróże, fotografowanie, muzyka klasyczna, kulinaria, rozwój osobisty, feminizm i równouprawnienie kobiet.


Stanowiska
 • adiunkt Katedra Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości

  Działania naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Prowadzenie wykładów, ćwiczeń i seminariów dla studentów kierunków pedagogicznych Wydziału Nauk o Wychowaniu, w tym specjalności Edukacja artystyczna z animacją kulturową, oraz w miarę potrzeb dla studentów innych wydziałów, między innymi Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Prowadzenie zajęć w języku angielskim dla studentów wymiany międzynarodowej Erasmus. Prowadzenie badań naukowych indywidualnie i w zespołach. Przygotowywanie artykułów naukowych, redagowanie książek. Realizowanie dodatkowych zadań zleconych przez przełożonego.

  https://www.linkedin.com/in/magdalena-sasin-a753a9...

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela