Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Tomasz Maria Dąb
Główny adres email
Tomasz.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Rocznik 1975.

Magisterium ze współczesnej refleksji nad śmiercią (2000, promotor: prof. Krzysztof Matuszewski). Doktorat "David Hume. Krytyka episteologii" (2006, promotr: prof. barbara Tuchańska). Habilitacja "Nowy ateizm. Rekonstrukcja światopoglądu" (2018).

Ważniejsze publikacje książkowe:

Obrona realizmu w filozofii nowożytnej i współczesnej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2004 (współredakcja z Barbarą Tuchańską).

Granice sacrum. Wymiary religijności w myśli współczesnej, (współredakcja z Pawłem Grabarczykiem), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017.

David Hume. Krytyka episteologii, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017.

Nowy ateizm. Rekonstrukcja światopoglądu, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018.

Ważniejsze tłumaczenia:

Joseph Campbell, Obraz mityczny, Warszawa: Wydawnictwo KR, 2004 (wspólnie z Arturem Przybysławskim)

David Boucher & Paul Kelly (red.), Myśliciele polityczni, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2008 (wspólnie z Alicją Dąbrowską)

Michael Ruse, Ateizm. Co każdy wiedzieć powinien, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016.

Chad Meister, Wprowadzenie do filozofii religii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 (z Dawidem Misztalem).

Victor Stenger, Bóg. Błędna hipoteza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018.

Simon Blackburn, Lustereczko, powiedz przecie…, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 (przyjęte do druku).

J. L. Schellenberg, Religia ewolucyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020.

John Harris, Poprawianie ewolucji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2021.

Osiągnięcia naukowe

2020 Indywidualna nagroda I stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego

2018 Indywidualna nagroda II stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego

2009 Wyróżnienie w konkursie im. Klemensa Szaniawskiego na najlepszą pracę doktorską w zakresie nauk humanistycznych i społecznych za pracę David Hume: krytyka episteologii i jej teoriopoznawcze konsekwencje

2005 Zespołowa nagroda III stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego

Zainteresowania naukowe

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Modernizacyjny i sekularyzacyjny potencjał Oświecenia

Nowy Ateizm. Postesekularyzm

Współczesna filozofia społeczno-polityczna

Wczesnonowożytna brytyjska filozofia poznania

Filozofia religii


Poza filozofią: literatura, muzyka i rower.

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Filozofii Współczesnej

  Pracownik naukowo-dydaktyczny prowadzący m.in. zajęcia ze Wstępu do epistemologii i Metodyki pisania tekstów filozoficznych

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela