Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Barbara Dąb
Główny adres email
Barbara.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • starszy specjalista Sekretariat NSZZ Solidarność

  Do moich obowiązków należą czynności związane z bieżącą działalnością NSZZ “Solidarność” w Uniwersytecie Łódzkim w tym:

  • przyjmowanie i rejestrowanie deklaracji członkowskich,
  • przyjmowanie wniosków i wydawanie legitymacji członkowskich,
  • przyjmowanie wniosków o wypłatę zasiłków statutowych,
  • przyjmowanie składek członkowskich.

  Utrzymuję bezpośredni kontakt z osobami należącymi do Związku oraz zainteresowanymi przystąpieniem do NSZZ "Solidarność".

  Prowadzę kartotekę członków Związku w UŁ.

  Przygotowuję, przyjmuję i archiwizuję dokumentację związkową.

  Rejestruję i archiwizuję korespondencję przychodzącą i wychodzącą.

  Prowadzę kalendarz spotkań Przewodniczącego, Prezydium Komisji Zakładowej oraz przedstawicieli reprezentujących NSZZ „Solidarność” w kolegialnych organach UŁ:

  • senat UŁ,
  • komisje UŁ,
  • komisje senackie,
  • komisje rektorskie,
  • komisje wydziałowe,
  • komisje socjalne.

  Przygotowuję zebrania Komisji Zakładowej, sporządzam z nich protokoły i rejestruję uchwały, .

  Koordynuję przepływ informacji między Przewodniczącym Komisji Zakładowej, a członkami Prezydium oraz Komisji Zakładowej UŁ.

  Koordynuję przepływ informacji między Komisją Zakładową NSZZ “Solidarność” UŁ a:

  • Zarządem Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Łódzka,
  • Krajową Sekcją Nauki NSZZ „Solidarność”,
  • Komisjami Zakładowymi NSZZ „Solidarność” innych uczelni wyższych,
  • władzami UŁ.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela