Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anna Maria Dąb
Główny adres email
Anna.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Dr hab. Anna Szymańska, prof. UŁ, kierownik Katedry Ubezpieczeń na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka matematyki, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na ubezpieczeniach, statystyce ubezpieczeniowej oraz matematyce aktuarialnej. Prowadzi wykłady m.in. z ubezpieczeń, matematyki finansowej, rachunkowości, matematyki, statystyki, matematyki aktuarialnej, statystyki ubezpieczeniowej.

Osiągnięcia naukowe

Autorka i współautorka ponad 80 publikacji z zakresu statystyki, matematyki aktuarialnej, ubezpieczeń i zamówień publicznych.

Zainteresowania naukowe

Matematyka aktuarialna, Statystyka, Ubezpieczenia, Matematyka Finansowa, Rachunkowość

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Ubezpieczeń

  Praca naukowa, dydaktyczna i organizacyjna, kierownik Katedry Ubezpieczeń

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela