Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Dariusz Sosna
Główny adres email
Dariusz.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe

Współautor 15 publikacji naukowych (w tym jednej pracy przeglądowej).

Współautor 22 komunikatów konferencyjnych (krajowych i zagranicznych).

Współautor 2 patentów.

Współautor 3 zgłoszeń patentowych.

Laureat Złotej Odznaki UŁ (2020 r.)

Odznaczony Medalem Brązowym za Długoletnią Służę (2018 r.)

Laureat nagrody zespołowej II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za cykl prac dotyczących badań kompleksów jonów metali na anomalnie wysokich stopniach utlenienia (2000 r.).


Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Pracownia Badań Magnetostatycznych

  Miejsce pracy

  Wydział Chemii UŁ, ul. Tamka 12, pok. 1-221, 1-222, bud. 7.


  Zakres obowiązków

  1. Badania nad metodami rozdziału i recyklingu komponentów blisterów farmaceutycznych.

  2. Badania właściwości spektroskopowych (UV-Vis, FT-IR i 1H NMR) i elektrochemicznych pochodnych ftalazynonu i ich kompleksów z metalami przejściowymi.

  3. Prowadzenie zajęć dydaktycznych:

  • chemia nieorganiczna (konwersatorium): II rok studiów niestacjonarnych I stopnia, III rok studiów niestacjonarnych I stopnia
  • chemia nieorganiczna (laboratorium): II rok studiów stacjonarnych I stopnia, II rok studiów niestacjonarnych I stopnia
  • chemia ogólna I (laboratorium): I rok studiów stacjonarnych I stopnia
  • chemiczne metody analizy jakościowej (laboratorium): I rok studiów stacjonarnych I stopnia

  4. Pełnienie funkcji Pełnomocnika Dziekana Wydziału Chemii UŁ ds. gospodarki odpadami:

  • nadzór nad zbieraniem i magazynowaniem odpadów chemicznych na Wydziale Chemii UŁ
  • opracowanie i aktualizacja instrukcji zbierania i magazynowania odpadów chemicznych wytwarzanych na Wydziale Chemii UŁ i w jego jednostkach organizacyjnych
  • przygotowanie do likwidacji odpadów chemicznych, urządzeń elektrycznych i urządzeń elektronicznych w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej.

  5. Wykonywanie poleceń Kierownika Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej w zakresie przestrzegania przepisów BHP w jednostce organizacyjnej oraz

  • współpraca z Inspektoratem BHP UŁ w ocenie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
  • opracowanie i aktualizacja: instrukcji stanowiskowych, rejestru prekursorów narkotyków kategorii 2 i kategorii 3, rejestru prac i pracowników narażonych na działanie czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 zagrożenia, rejestru prac i pracowników narażonych na substancje lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

  6. Udział w pracach komisji likwidacyjnej majątku Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej.

  7. Pomoc w organizacji I i II etapu okręgowego Olimpiady Chemicznej.

  8. Projekt, wykonanie i aktualizacja serwisu www Pracowni Badań Magnetostatycznych.

  9. Współpraca z Działem Ewidencji i Inwentaryzacji Majątku przy inwentaryzacji majątku Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela