Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Mariusz Maria Klon
Główny adres email
Mariusz.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Tytuł zawodowy magistra:

 • 21 czerwca 2002 roku, magister geografii (specjalność klimatologia i hydrologia) - Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, promotor: prof. dr hab. Kazimierz Kłysik
Praca magisterska pt. "Wpływ warunków meteorologicznych na przebieg zapylenia powietrza w Łodzi i Zgierzu"

Stopień doktora:

 • 20 czerwca 2009 roku, doktor Nauk o Ziemi (w zakresie geografii) - Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, promotor: prof. dr hab. Joanna Wibig

rozprawa: "Charakterystyka klimatologiczna chwiejności atmosfery nad Europą"

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
 • Klimat i zmiany klimatu,
 • pomiary składników bilansu cieplnego w różnych typach środowiska (zastosowanie metody kowariancji wirów)
 • pomiary i charakterystyka ewapotranspiracji w warunkach pola uprawnego, w obszarze zurbanizowanym oraz terenach bagiennych
 • teledetekcja meteorologii
 • metody GIS w meteorologii i klimatologii
Stanowiska
 • adiunkt Zakład Meteorologii i Klimatologii

  Prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela