Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Katarzyna Maria Dąb
Główny adres email
Katarzyna.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UŁ i od ponad dwudziestu lat jestem związana z Katedrą Prawa Pracy na tymże Wydziale. Prawo pracy, jako przedmiot zainteresowań naukowych towarzyszy mi już od III roku studiów. Wszystkie etapy mojej dotychczasowej kariery naukowej (magisterium, doktorat i habilitacja) związane są z tą dziedziną prawa.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się zarówno wokół instytucji indywidualnego prawa pracy (m.in. uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem) jak i zbiorowego prawa pracy (m.in. akcje zbiorowe partnerów społecznych, formy przedstawicielstwa pracowniczego)

Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Prawa Ochrony Pracy

  Jestem pracownikiem naukowo badawczym - wykładowcą akademickim. W ramach działalności dydaktycznej prowadzę zajęcia z zakresu prawa pracy (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria dyplomowe) dla studentów różnych kierunków studiów. Prowadzę również wykłady dla słuchaczy studiów podyplomowych.

  Moja działalność naukowa koncentruje się zarówno na zagadnieniach z obszaru indywidualnego prawa pracy (uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem), jak i zbiorowego prawa pracy (spory zbiorowe pracy, przedstawicielstwa pracownicze)

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela