Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Magdalena Maria Brzoza
Główny adres email
Magdalena.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, kierunek Finanse i Bankowość.

Pracownik naukowy w Katedrze Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy naukowo – badawczej.

Od 2015 r. sekretarz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji.

Członkini Rady Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Osiągnięcia naukowe

Wybrane doświadczenie:

 udział w projekcie badawczym MNiSzW w latach 2010-2012 pt. "System dochodów transferowych jednostek samorządu terytorialnego a możliwość zapewnienia zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego oraz zwiększenia poziomu absorpcji funduszy unijnych„,

 świadczenie usług (w terminie od 10.2015 – 05.2016) – polegających na doradztwie eksperckim w dziedzinie finansowania działań rewitalizacyjnych w ramach projektu „DiverCITY2” – miasto dla wszystkich.

Zainteresowania naukowe

Główne dziedziny zainteresowań badawczych obejmują problematykę samorządową. W szczególności obszar z zakresu zrównoważonego rozwoju i aspektów finansowych procesów rewitalizacyjnych.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego

  1. Prowadzenie badań naukowych w zakresie finansów jednostek samorządu terytorialnego, zrównoważonego rozwoju, rewitalizacji.

  2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie: finansów samorządowych, rewitalizacji, finansowania instytucji finansowych.

  3. Opiekun wraz dr hab. Dagmarą Hajdys, prof. UŁ specjalności na studiach niestacjonarnych - Decyzje finansowe.

  4. Opieka naukowa nad pracami licencjackimi i magisterskimi.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela