Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Maria Maria Brzoza
Główny adres email
Maria.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Zatrudniona w Katedrze Fizjologii i Biochemii Roślin na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska (d. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi) Uniwersytetu Łódzkiego w 1995 roku. 1998 rok - stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii, 2008 rok - tytuł profesora. Od 2003 roku do chwili obecnej kieruje Katedrą Fizjologii i Biochemii Roślin BiOŚ UŁ.Wypromowała 4 doktorów, 45 magistrów i 14 licencjatów.

Osiągnięcia naukowe

Dorobek naukowy obejmuje 115 autorskich lub współautorskich prac naukowych, w tym 77 opublikowanych w czasopismach z listy JCR, 1 monografię,2 skrypty oraz łącznie 156 opublikowanych streszczeń komunikatów zjazdowych prezentowanych na konferencjach międzynarodowych i krajowych.

Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin

  Kierownik Katedry Fizjologii i Biochemii Roślin BiOŚ UŁ.Koordynacja działań pracowników katedry na szczeblu badawczym, dydaktycznym i organizacyjnym. Zajęcia dydaktyczne dla: studentów kierunku biologia, studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia; dla studentów kierunku biotechnologia, studia stacjonarne i i II stopnia; dla studentów kierunku mikrobiologia studia stacjonarne I stopnia.Kierunki badań - fizjologia i biochemia roślin, fitopatologia, mechanizmy obronne roślin na stres środowiskowy, bromatologia.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela