Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Katarzyna Maria Topola
Główny adres email
Katarzyna.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Moje główne zainteresowania naukowe koncentrują się na fizjologicznych i biochemicznych mechanizmach odporności roślin na abiotyczne stresy środowiskowe. Uszlachetnianie materiału nasiennego przy wykorzystaniu przedsiewnego kondycjonowania nasion umożliwia badanie roli nowych naturalnych biostymulatorów. Szczególną sympatią darzę fitomelatoninę, której zastosowanie jako nowy biostymulant ma ogromne perspektywy. W ciągu kilku ostatnich lat, to właśnie melatonina skupiła moją największą uwagę, a osiągnięcie naukowe pt: „Egzogenna melatonina jako czynnik modyfikujący odporność roślin na abiotyczne stresy środowiskowe” stało się podstawą do nadania mi stopnia doktora habilitowanego.

Jako pracownik dydaktyczny, dbam o edukację i rozwój studentów kierunku Biologia i Biotechnologia, prowadząc wykłady z takich przedmiotów jak: „Biostymulatory roślin“, „Fitoremediacja“, ćwiczenia z przedmiotów: „Fizjologia roślin“, „Fitozwiązki i ich znaczenie“, „Kultury tkankowe i komórkowe roślin“, oraz seminaria licencjackie i magisterskie. Staram się także na bieżąco podnosić swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych szkoleniach dla pracowników dydaktycznych.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
 • podróże
 • teatr i kino
 • sport: joga, jazda na rolkach
 • rękodzieło artystyczne (biżuteria, przedmioty użytkowe)
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Ekofizjologii Roślin

  Dydaktyka:

  • Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia dydaktyczne (wykłady, seminaria, ćwiczenia, pracownie specjalistyczne) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: I i II stopnia, na kierunkach:
   • Biologia
   • Biotechnologia
   • Ekomiasto
  • Opiekun i recenzent prac licencjackich i magisterskich.

  Badania naukowe:

  • Fizjologiczna odpowiedź roślin na abiotyczne stresy środowiskowe – hodowle doniczkowe roślin wyższych oraz sterylne hodowle in vitro wodnych makrofitów.
  • Wykorzystanie zabiegu kondycjonowania nasion do poprawy ich jakości i polepszenia parametrów kiełkowania.
  • Poszukiwanie i zastosowanie naturalnych biostymulatorów roślin.
  • Badanie roli melatoniny w roślinach.
  • Wykorzystanie potencjału antyoksydacyjnego fitozwiązków w pozyskiwaniu nowych źródeł żywności funkcjonalnej i naturalnych kosmeceutyków.

  Aktualnie piastowane funkcje:

  • Członek Uczelnianej Komisji Oceniającej na kadencję 2021-2024
  • Członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów UŁ na kadencję 2021-2024
  • Osoba odpowiedzialna za kolekcję i wprowadzanie dorobku publikacyjnego oraz patentów pracowników KER do systemu EXPERTUS oraz sporządzanie zestawień tego dorobku

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela