Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Andrzej Brzoza
Główny adres email
Andrzej.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem absolwentem Wydziału Fizyki (ówcześnie Matematyki Fizyki i Chemii) Uniwersytetu Łódzkiego. Po ukończeniu studiów podjąłem następnie studia doktoranckie najpierw pod opieką profesora Jerzego Wdowczyka a następnie pani profesor Marii Giller w Katedrze Fizyki Doświadczalnej. W tym czasie odbyłem kilka pobytów w Uniwersytecie w Durham W Anglii pracując pod kierunkiem profesora Arnolda Wolfendale'a. Wkrótce zacząłem pracować jako asystent a po obronie pracy doktorskiej jako adiunkt najpierw w Katedrze Astrofizyki Wysokich Energii, przez chwilę w Katedrze Fizyki Teoretycznej, a obecnie po zdobyciu habilitacji w Katedrze Astrofizyki. Przez wiele lat uczestniczyłem we współpracy Obserwatorium im Pierra Auger - największym eksperymencie poświęconym detekcji promieni kosmicznych najwyższych energii zbudowanym w Argentynie.

Osiągnięcia naukowe

Jestem współautorem ponad 80 prac w recenzowanych czasopismach naukowych i wielu prac konferencyjnych.

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe to pochodzenie promieni kosmicznych najwyższych energii, a także modele produkcji wysokoenergetycznych promieni gamma oraz neutrin w pobliżu energetycznych obiektów astrofizycznych (GRB).

Zainteresowania pozanaukowe to koszykówka, łucznictwo, wspinaczka oraz turystyka górska i wszelka inna aktywność.

Stanowiska
 • profesor uczelni Pracownia Symulacji Komputerowych

  Praca naukowa i dydaktyczna

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela