Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Katarzyna Topola
Główny adres email
Katarzyna.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

1. WYKSZTAŁCENIE

 • 1987-1992

Studia magisterskie dzienne w zakresie filologii germańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

 • 1989-1990

Studia semestralne w zakresie filologii germańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, NRD

2. UZYSKANE STOPNIE NAUKOWE

 • 1992 magister filologii germańskiej, specjalizacja językoznawstwo, specjalność nauczycielska, na podstawie pracy magisterskiej pt.

Deutsche Entlehnungen im Polnischen und ihre neuhochdeutschen Pendants. Am Beispiel von 80 Wörtern” (promotor: prof. dr hab. Roman Sadziński, recenzent: dr Aleksandra Czechowska-Błachiewicz)

 • 2001 doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa

na podstawie rozprawy doktorskiej pt.

Substantivische Entlehnungen deutscher Herkunft nach Sachgruppen im Gegenwartspolnischen. Ihre Bedeutung im Vergleich zur gegenwartsdeutschen Vorlage” (promotor: prof. dr hab. Roman Sadziński, recenzenci: prof. dr hab. Alfred Tarantowicz i prof. dr hab. Jan Iluk)

3. BADANIA

3.1. zapożyczenia ze źródła niemieckiego we współczesnej polszyźnie

3.2. humor niemiecki w aspekcie językowych i pozajęzykowych środków budowania humoru

3.3. humor polski w aspekcie językowych i pozajęzykowych środków budowania humoru

4. DYDAKTYKA

4.1. zajęcia z zakresu gramatyki opisowej języka niemieckiego, interferencji, gramatyki kontrastywnej

4.2. promotor 33 prac licencjackich z zakresu językoznawstwa niemieckiego oraz z zakresu metodyki nauczania języka niemieckiego jako obcego (w tym 24 prace studentów NKJO przy Uniwersytecie Łódzkim i 9 prac studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi)

4.3. promotor 51 prac magisterskich z zakresu językoznawstwa niemieckiego (w tym 23 prace na filologii germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego i 28 prac studentów filologii germańskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi).

4.4. recenzent 66 prac licencjackich (34 prac studentów NKJO Uniwersytetu Łódzkiego oraz studentów studiów I-go stopnia na filologii germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego i 32 prace studentów filologii germańskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi)

4.4. recenzent 51 prac magisterskich studentów filologii germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego

5. KURSY I SEMINARIA DOSKONALĄCE:

1994 seminarium doskonalące Instytut Goethego „Selbstgesteuertes Fremdsprachenlernen – auch im DaF-Unterricht“, Pogorzel Warszawska

1996 seminarium doskonalące Instytut Goethego dla kierowników kursów przygotowawczych do egzaminu ZMP (Zentrale Mittelstufenprüfung), Łódź

1997 seminarium Instytutu Goethego na temat egzaminu Zentrale Mittelstufenprüfung, Łódź

1999 seminarium metodyczne Instytutu Goethego, Kraków

2000 seminarium Instytutu Goethego na temat egzaminu Zentrale Oberstufenprüfung, Łódź

2001 seminarium Instytutu Goethego na temat egzaminu Zentrale Oberstufenprüfung, Łódź

do roku 2004 egzaminator na egzaminach Zertifikat Deutsch, Zentrale Mittelstufenprüfung i Zentrale Oberstufenprüfung

6. KONFERENCJE

29.05-31.05.2008, Humor. Teorie-praktyka–zastosowanie./Humour. Theories-Applications-Practices, Piotrków Trybunalski, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, filia w Piotrkowie Trybunalskim, Samodzielny Zakład Filologii Angielskiej

Tytuł referatu: Język niemieckiego programu komediowego „Was guckst du?”.

24.06-26.06.2010, Felder der Sprache. Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge, Łódź, Uniwersytet Łódzki, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego

Tytuł referatu: Sprachliche und außersprachliche Mittel des Humoristischen am Beispiel von „Was guckst du?”

20.09-21.09.2010, Humor. Teorie-praktyka-zastosowanie./Humour. Theories-Applications-Practices, Piotrków Trybunalski, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, filia w Piotrkowie Trybunalskim, Samodzielny Zakład Filologii Angielskiej

Tytuł referatu: Polisemia i homofonia jako środki budowania humoru na przykładzie skeczów kabaretu „Paranienormalni”

29.05-2.06.2012, Felder der Sprache. Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge II, Łódź, Uniwersytet Łódzki, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego

Tytuł referatu: “Was guckst du?“ als eine multikulturelle Comedysendung im deutschen Fernsehen

25.06.-29.06.2012, 24. konferencja International Society for Humor Studies, HumorTAP4, Kraków, Uniwersytet Jagielloński

Tytuł referatu: Żart etniczny jako znak rozpoznawczy niemieckiej audycji komediowej „Was guckst du?”

12.06-14.06.2014, Felder der Sprache. Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge III, Łódź, Uniwersytet Łódzki, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego

Tytuł referatu: Grenzen des guten Geschmacks in einem Witz

19.05 – 20. 05. 2015, Ogólnopolska konferencja naukowa Kicz w języku/komunikacji, Łódź, Wydział Filologiczny, Katedra Współczesnego Języka Polskiego

Tytuł referatu: Życie tekstu kabaretowego poza sceną i rola kanału YouTube. Na przykładzie kabaretu PARANIENORMALNI

10.10.2015 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przekraczanie granic w języku, literaturze i kulturze, Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu, Wydział Zamiejscowy w Przasnyszu, Przasnysz

Tytuł referatu: Lexikalische Elemente fremder Herkunft im Deutschen als sprachliche Mittel des Humoristischen

15.10-17.10. 2015 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kuchnia i stół w komunikacji społecznej. Tekst, dyskurs, kultura, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Polskiej, Wrocław

Tytuł referatu: Motywy kulinarne w tekstach kabaretowych

16.11. – 17.11.2015 Konferencja ZBLIŻENIA: językoznawstwo-translatoryka-literaturoznawstwo, Konin 2015, PWSZ w Koninie

Tytuł referatu: Fremdsprachige Elemente als sprachliche Mittel des Humoristischen im Deutschen und im Polnischen

9.06.2016 – 11.06.2016 Felder der Sprache. Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge IV, Łódź, Uniwersytet Łódzki, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego

Tytuł referatu: Zur Intertextualität im deutschen und im polnischen Witz

15.09.2016-16.09.2016, Wiedźmy i anioły – postrzeganie kobiet w dawnej i współczesnej kulturze, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Tytuł referatu: Wiedźmy i anioły. Obraz kobiety w żartach

8.12.2016-9.12.2016, Obrazy choroby w języku i kulturze, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Tytuł referatu: „Z czego się śmiejecie? Z siebie samych się śmiejecie!”(Gogol). Choroba jako motyw czarnego humoru

22.05.2017 r. XVIII Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna „LITERATURY, JĘZYKI I KULTURY WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE WOBEC SWEGO CZASU HISTORYCZNEGO”

Uniwersytet Zielonogórski Instytut Neofilologii

Tytuł referatu: Kabaret Starszych Panów vs. Kabaret Młodych Panów. Język polskiego kabaretu wczoraj i dziś

15.11.2017r. III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „IDEE, WARTOŚCI, SŁOWA W ŻYCIU PUBLICZNYM I SZTUCE” , Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna Łódź;

Tytuł referatu: Współczesny kabaret polski a tematy tabu. Żart i jego funkcja społeczna

21.11-22.11.2017 ZBLIŻENIA: językoznawstwo – translatoryka – literaturoznawstwo, Konin 2017, PWSZ Konin;

Tytuł referatu: Polyseme Ausdrücke als Mittel des Humoristischen im deutschen Witz am Beispiel der Ethnowitze aus der Comedyshow „Was guckst du?!

29.05.-30.05.2018, II MIĘDZYNARODOWA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA Język i jego wyzwania: Język w kulturze, kultura w języku, Instytut Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Tytuł referatu: Deutscher Ethnowitz und schwarzer Humor

 • 2020

17.09.2020 r. Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna Język humoru – humor języka, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Tytuł referatu: „Humor nie dla baranów” czyli słów kilka o językowych środkach budowania humoru

18.09.2020 r. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Motyw kobiety – matki, bohaterki, opiekunki…, Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL Lublin
Tytuł referatu: Motyw kobiety w żartach. Na przykładzie grupy Paranienormalni i Kabaretu Młodych Panów

16.10.2020 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Motyw wędrówki w literaturze i sztuce , Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL Lublin
Tytuł referatu: Obcokrajowiec w krzywym zwierciadle niemieckiego żartu etnicznego

26.11.2020 r. III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA. Motyw kobiety – matki, bohaterki, opiekunki. (on-line); Fundacja TYGIEL, Lublin

Tytuł referatu: Kobieta w krzywym zwierciadle niemieckiego żartu etnicznego na przykładzie programu „Was guckst du?!”

26.11.2020 r. FELDER DER SPRACHE. FELDER DER FORSCHUNG. Online-Kolloquium Text, Medien, Diskurs – linguistische Forschungsperspektiven; Instytut Filologii Germańskiej UŁ, Łódź;

Tytuł referatu: Einige Bemerkungen zur Form und zur Sprache der deutschen Internetwitze

 • 2021

22.01.2021 r., II Ogólnopolska Konferencja Naukowa MOTYW WĘDRÓWKI W LITERATURZE I SZTUCE,

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Lublin

Tytuł referatu: „Tato, nasi tu są, nasi!”. Filmowe losy repatriantów na przykładzie komediowego tryptyku Sylwestra Chęcińskiego „Sami swoi”, „Nie ma mocnych” i „Kochaj albo rzuć”. Analiza języka postaci.

25.02.2021 Ogólnopolska Konferencja Naukowa MOTYW WĘDRÓWKI W LITERATURZE I SZTUCE,Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Lublin

Tytuł referatu:"Stereotyp kobiety w krzywym zwierciadle żartu niemieckiego"

13.05.2021 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Motyw wędrówki w literaturze i sztuce”, Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Lublin

Tytuł referatu: Amerykański sen Polaków powojennej Polski na przykładzie komediowego tryptyku Sylwestra Chęcińskiego „Sami swoi”, „Nie ma mocnych” i „Kochaj albo rzuć”

16.07.2021 r

Śmierć jako motyw czarnego humoru

8.10.2021 r

Wędrówka słów. Zapożyczenia ze źródła niemieckiego w polszczyźnie XX wieku na przykładzie rzeczowników z grupy rzeczowej PRACA

2.12.2021 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nurt katastroficzny w literaturze, kulturze i sztuce” (online), Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Lublin referat: „Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej!”. Humor czasów pandemii na przykładzie żartów z tygodnika „Angora”

7.PUBLIKACJE

7.1.MONOGRAFIE:

 1. Sikorska-Bujnowicz Katarzyna (2013), Sprachliche Mittel des Humoristischen im Deutschen und im Polnischen, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss.194, ISBN: 978-83-7969-049-7.
 1. Sikorska-Bujnowicz Katarzyna (2016), Zum deutschen Ethnowitz. Eine korpusgestützte Analyse, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, ss. 216, ISBN: 987-83-62378-52-4.
7.1.2. ARTYKUŁY: patrz: www.germanistyka.uni.lodz.pl8. STYPENDIA

 • 08. – 4.09.1993 r. – Technische Universität Chemnitz-Zwickau, XX. Internationaler Hochschulkurs für Germanistik, Chemnitz, Niemcy
 • 02 – 1.08.1995 r. – stypendium semestralne, TEMPUS-Projekt JEP4547 Bochum, Niemcy
 • 03. – 31.03.1996 r. – wyjazd w ramach współpracy ośrodków, Justus-Liebig-Universität Giessen, Niemcy
 • 06. – 15.06.1996 r. – wyjazd w ramach projektu TEMPUS JEP 9190-95, Justus-Liebig-Universität Giessen, Niemcy
 • 10. 1997 r. – 31.07.1998 r. – roczne stypendium naukowe DAAD (Jahressipendium DAAD), Justus-Liebig-Universität Giessen, Niemcy

9. 2014 Złota Odznaka UŁ

Osiągnięcia naukowe
 • 2001 doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa

na podstawie rozprawy doktorskiej pt.

Substantivische Entlehnungen deutscher Herkunft nach Sachgruppen im Gegenwartspolnischen. Ihre Bedeutung im Vergleich zur gegenwartsdeutschen Vorlage” (promotor: prof. dr hab. Roman Sadziński, recenzenci: prof. dr hab. Alfred Tarantowicz i prof. dr hab. Jan Iluk)

Zainteresowania naukowe

1. Humor niemiecki vs. humor polski.

2. Kabaret niemiecki i kabaret polski.

3. Językowe i pozajęzykowe środki budowania humoru w żarcie niemieckim i żarcie polskim.

4. Zapożyczenia ze źródła niemieckiego we współczesnej polszczyźnie.

5. Komedia polska w aspekcie językowych i pozajęzykowych środków budowania humoru.

6. Tabu a żart.

Stanowiska
 • adiunkt Zakład Językoznawstwa Niemieckiego

  Adiunkt, pracownik naukowo-dydaktyczny

  Działalność naukowa:

  • Humor niemiecki vs. humor polski
  • Językowe i pozajęzykowe środki budowania humoru w języku polskim i języku niemieckim
  • Elementy obcego pochodzenia we współczesnej polszczyźnie
  • Leksykologia
  • Lingwistyka kontrastywna

  Działalność dydaktyczna:

  • Seminarium magisterskie
  • Seminarium licencjackie
  • Gramatyka opisowa – wykład
  • Gramatyka opisowa – ćwiczenia
  • Gramatyka kontrastywna
  • Gramatyka praktyczna
  • PNJN - poziom C2
  • Interferencja językowa – proseminarium
  • Modele opisu języka – proseminarium
  • Metodyka nauczania języka niemieckiego – ćwiczenia

  Działalność organizacyjna:

  • Warsztaty językowe dla uczniów szkół średnich połączone z promocją kierunku i wydziału
  • Wykłady dla nauczycieli języka niemieckiego

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela