Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Jacek Maria Klon
Główny adres email
Jacek.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Zainteresowania naukowe: prawo międzynarodowe publiczne, w tym prawo praw człowieka, prawo federalne USA

Osiągnięcia naukowe

1998: doktorat na WPiA UŁ ("Orzeczenia prejudycjalne Trybunału Wspólnot Europejskich. Opis systemu w perspektywie członkostwa Polski w Unii Europejskiej")

2015: habilitacja na WPiA UŁ ("Wolność słowa w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza porównawcza").

adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi od 1997 roku.

Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych

  - prowadzenie działalności naukowej;

  - prowadzenie działalności dydaktycznej (prawo międzynarodowe publiczne i przedmioty powiązane);

  - kierowanie Katedrą.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela