Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Piotr Maria Dąb

email: Piotr.Dąb@sgsp.sgsp

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Piotr Maria Dąb
Główny adres email
Piotr.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe

NAJNOWSZE KSIĄŻKI/ RECENT BOOKS

Piotr Sitarski, Maria Garda, Krzysztof Jajko, New Media Behind the Iron Curtain, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Łódź-Kraków 2020.

New Media Behind the Iron Curtain


Piotr Sitarski, Maria Garda, Krzysztof Jajko, Nowe media w PRL, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.

Sitarski-Nowe mediaFilmowa Europa, red. Michał Pabiś-Orzeszyna, Monika Rawska, Piotr Sitarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.

Pabis-Filmowa Europa


  Sens stylu. O twórczości filmowej Ridleya Scotta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.

  5c789f74aadf9776b4549f2dc10d53d5  ARTYKUŁY/PAPERS

  • Bolek i Lolek: od widowni dziecięcej do systemu rozrywkowego. Rekonesans badawczy, "Kultura Popularna" 2018, nr 3 (57).
  • Film w kasecie czy telewizja kasetowa? O obrazach, rzeczach i społecznym definiowaniu medium, w: Źródła wizualne w badaniach nad historią kina polskiego, red. Piotr Zwierzchowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2018, str. 63-75.
  • Poza systemem. Dyfuzja techniki wideo w PRL, w: Mirosław Sikora, Piotr Fuglewicz (red.), High-tech za żelazną kurtyną. Elektronika, komputery i systemy sterowania w PRL, IPN 2017, str. 475 – 492.
  • Wieczna młodość mediów, O historiozofii, historii i archeologii nowych mediów, w: Tomasz Bielak, Grzegorz Ptaszek (red.), Media.pl. Badania nad mediami w Polsce, Wydawnictwo Libron, Kraków 2016, str. 199-218.
  • Metody historii mówionej w badaniu gier cyfrowych w Polsce, „Kultura Współczesna" 2016, nr 2(90), str. 78 – 88.
  • „Obiekty antyfilmowe": tematyka informatyczna i kształtowanie się postawy autorskiej w filmach Ludzie liczą i Komputery, w: A. Baczyński, M. Drożdż, M. Legan (red.), Cierpienie i nadzieja. O twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2015, str. 125 – 144.


  PUBLIKACJE POPULARNONAUKOWE I INNE

  Zainteresowania naukowe
  • historia nowych mediów
  • historia praktyk medialnych
  • edukacja filmowa i medialna
  • kino science-fiction
  • systemy rozrywkowe
  • wykorzystanie wywiadów w badaniach filmoznawczych

  W wyżej wymienionych obszarach sprawuję też opiekę nad pracami doktorskimi.


  Stanowiska
  • profesor uczelni Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych

   Zakres badań/Research areas:

   • historia nowych mediów/history of new media
   • historia praktyk medialnych/history of media practices
   • edukacja filmowa i medialna/film and media education
   • kino science-fiction/science fiction cinema
   • systemy rozrywkowe/entertainment supersystems
   • wykorzystanie wywiadów w badaniach filmoznawczych/interviews in film studies

   Godziny pracy

   • Poniedziałek
   • Wtorek
   • Środa
   • Czwartek
   • Piątek
   • Sobota
   • Niedziela