Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Ilona Maria Dąb
Główny adres email
Ilona.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Ilona Świątek-Barylska - profesor nadzwyczajny na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik Zakładu Metodologii Badań. Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ.

Zajęcia dydaktyczne w języku polskim i angielskim dotyczące następujących zagadnień: zachowania organizacyjne, zarządznaie zasobami ludzkimi, zarządzanie w środowisku wielokulturowym, różnice kulturowe, zarządzanie przez wartości.

Wykładowca wizytujący na uniwersytetach w różnych krajach: (Cypr, Holandia, Włochy, Malta, Portugalia, Hiszpania, Sri Lanka,Turcja).

Autorka, współautorka, redaktor naukowy 5 książek i ponad 50 artykułów naukowych.

Doświadczony konsultant ds. zarządzania (przez kilka lat prezes międzynarodowej firmy doradztwa personalnego).

Od 2019 r. aktywnie zaangażowana w tworzenie i zarządzanie Szkołą Doktorską.

O mnie: cenię wiedzę, otwartość na dyskusje, kreatywność oraz kulturę osobista. Lubię pracować w zespołach (także międzynarodowych) i wspólnie osiągać założone cele.


Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Pole zainteresowań zawodowych:
Zachowania organizacyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie międzykulturowe, zachowania obywatelskie, sygnalizowanie nieprawidłowości, lojalność pracowników.

Aktualnie udział w dwóch projektach międzynarodowych:

1. Eu-Cab - Comparative Analysis of European Identities in Business and Every-Day Behaviour.

Celem projektu jest odpowiedz na pytania: w jakim stopniu Europejczycy są naprawdę „europejscy”? Jak ludzie z Francji, Polski, Węgier, Finlandii, Portugalii i Niemiec widzą i oceniają siebie i innych? Czy różne narodowości ewoluują w kierunku zjednoczonej Europy opartej na wspólnej tożsamości?

https://identities-behaviour-in-europe.eu/pl/

2. LAPIS - Learning for Adult Social Care Practice Innovations and Skills Development. Kierownik projektu ze strony UŁ.

Celem projektu jest wsparcie menedzerów sektora pomocy społecznej w procesie work base learning (WBL) poprzez stworzenie narzędzi wspomagających nauczanie oraz podnoszenie poziomu znajomości metod WBL.
Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Metodologii Organizacji i Zarządzania

  Stanowisko naukowo-dydaktyczne, w ramach którego do obowiązków należy: prowadzenie badań naukowych, publikacja wyników, nauczanie studentów i doktorantów, prace organizacyjne na rzecz UŁ.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela