Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Gabriela Brzoza
Główny adres email
Gabriela.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

aktywność naukowa: analiza zespolona i funkcje specjalne

Stanowiska
 • starszy wykładowca Katedra Analizy Nieliniowej

  Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość (wykaz koordynowanych i prowadzonych zajęć w USOS)
  • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;
  • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;
  • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
  • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;
  • przeprowadzanie konsultacji ze studentami w ustalonym wymiarze godzin tygodniowo;

  Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych:

  • praca w organach wydziałowych;
  • praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia;
  • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu planów zajęć dydaktycznych;
  • udział w obsłudze studenta studiów niestacjonarnych WMiI UŁ w USOS;
  • uczestnictwo w akcjach promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni m.in. wykłady w ramach Uniwersytetu Otwartego;
  • inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela