Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Krzysztof Maria Dąb
Główny adres email
Krzysztof.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

e-mail: krzysztof.stefanski@filhist.uni.lodz.pl

Absolwent Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1989 obronił na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej pracę doktorską „W poszukiwaniu stylu narodowego. Polska architektura sakralna 1880-1925” napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Zygmunta Świechowskiego. W 1996 otrzymał stopień doktora habilitowanego uzyskany na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej na podstawie książki „Architektura sakralna Łodzi w okresie przemysłowego rozwoju miasta 1821-1914” (Łódź 1995), w 2005 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

W latach 1982-1992 pracownik Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej w Zakładzie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków. Od 1992 zatrudniony w Zakładzie Historii Sztuki, przekształconym w 1997 w Katedrę Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, w latach 2009-2016 jej kierownik. Od 2018 kierownik Katedry Historii Architektury w Instytucie Historii Sztuki UŁ. Prowadzi zajęcia z zakresu architektury polskiej i powszechnej XIX i XX w., kursy analityczno-specjalizacyjne oraz seminarium magisterskie. Zainteresowania naukowe: architektura polska i powszechna XIX i XX w., architektura sakralna, sztuka Łodzi, sztuka sepulkralna.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Członek Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego – Wydział Sztuki i Nauk o Sztuce oraz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Łodzi.

Współzałożyciel Towarzystwa Opieki na Starym Cmentarzem przy ul. Ogrodowej w Łodzi – obecnie członek Rady Rewizyjnej, współzałożyciel Fundacji na Rzecz Ratowania Kaplicy Karola Scheiblera w Łodzi – obecnie przewodniczący Rady Fundacji, współzałożyciel Fundacji „Lux pro Monumentis” organizującej cykliczne Festiwale Światła – obecnie członek Zarządu Fundacji, członek redakcji serii wydawniczej „Sztuka Polski Środkowej” oraz pisma „Art Inquiry. Recherches sur les arts”, w latach 2014-2018 redaktor naczelny pisma „TECHNE/ΤΕΧΝΗ. Pismo Łódzkich Historyków Sztuki”.

Zaangażowany w działania na rzecz ochrony i ratowania łódzkich zabytków.

Stanowiska
 • profesor, kierownik Katedry Historii Architektury Katedra Historii Architektury

  Zajmowane stanowisko wiąże się z kierowaniem zespołem Katedry Historii Architektury, w skład którego wchodzą, oprócz Kierownika: dr hab. Tadeusz Bernatowicz, prof. UŁ, dr hab. Piotr Gryglewski, prof. UŁ, dr hab. Julia Sowińska-Heim, dr Ewa Kubiak, dr Daria Rutkowska-Siuda, dr Alina Barczyk i dr Błażej Ciarkowski. Pracownicy Katedry zajmują się różnorodnymi zagadnieniami związanymi z historią architektury europejskiej i pozauropejskiej (Ameryka Południowa), od starożytności do czasów najnowszych oraz problematyką renowacji i rewitalizacji zespołów zabytkowych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela