Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Gameline Maria Brzoza
Główny adres email
Gameline.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Studia i praca dydaktyczna od 2007 nauczyciel akademicki na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Łódzkiego, w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki Języków Romańskich. Zajęcia: dydaktyka języka francuskiego, praktyczna nauka języka francuskiego od 2011 egzaminator części ustnej egzaminu maturalnego dla klas dwujęzycznych od 2011 egzaminator z języka francuskiego w gimnazjum od 2008 konstruktor zadań do ustnego egzaminu maturalnego z języka francuskiego od 2008 konstruktor zadań do pisemnego egzaminu maturalnego z języka francuskiego od 2007 egzaminator maturalny z języka francuskiego dla klas dwujęzycznych od 2004 egzaminator maturalny z języka francuskiego 2002 - 2007 stanowisko starszego wykładowcy w Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego, w sekcji języka francuskiego. Opracowywanie i realizacja programów nauczania z metodyki nauczania języka francuskiego dla studentów I roku, metodyki nauczania języka francuskiego dla studentów III roku, konwersacji, doskonalenia językowego, oraz promocje i recenzje prac licencjackich 1999 staż pedagogiczny CIEP-BELC w Uniwersytecie w Caen w Normandii 1995 stanowisko wykładowcy w Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego, w sekcji języka francuskiego 1993 staż pedagogiczny zorganizowany przez Ambasadę Francuską dla nauczycieli Kolegiów Języków Obcych w Alliance Française w Paryżu 1993 staż doskonalenia metodycznego dla nauczycieli Kolegiów Języków Obcych zorganizowany przez Kolegium Uniwersytetu Warszawskiego 1992 stanowisko lektora w Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego, w sekcji języka francuskiego 1989 - 1992 nauczyciel języka francuskiego w Szkole Podst. Nr 26 w Łodzi. Od 1991 r. nauczyciel mianowany 1986 dyplom ukończenia studiów wyższych w Katedrze Filologii Romańskiej UŁ. Praca magisterska z metodyki nauczania języka francuskiego 1985 nauczyciel języka francuskiego w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi 1980 – 1985 studia w Katedrze Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Język i kultura krajów romańskich. Dydaktyka nauczania języka francuskiego jako języka obcego. Literatura powszechna, film.
Stanowiska
 • starszy wykładowca Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki Języków Romańskich

  Studia licencjackie- praktyczna nauka języka francuskiego. Studia magisterskie - blok dydaktyczny, dydaktyka nauczania języka francuskiego. Koordynator PNJF dla I roku filologii romańskiej. Koordynator PNJF dla II roku filologii romańskiej. Opiekun I roku filologii romańskiej.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela