Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Marek Maria Klon
Główny adres email
Marek.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe

2020 - czeka na oficjalne wręczenie
2013 - nagroda I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowo-badawcze z analizy numerycznej
2012 - Złota Odznaka UŁ
2011 - nagroda II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowo-badawcze z informatyki
2011 - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę
2009 - nagroda II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowo-badawcze z analizy numerycznej
2008 - nagroda Dziekana WMiI Uniwersytetu Łódzkiego za publikacje naukowe w 2007 roku
2004 - nagroda Dziekana WMiI Uniwersytetu Łódzkiego za działalność organizacyjną na rzecz wydziału
2000 - III Nagroda w drugiej edycji Ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace doktorskie z dziedziny nauk systemowych obronione w 1999 r. zorganizowanego przez Fundację Krzewienia Nauk Systemowych pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk
1991 - Medal za Chlubne Studia na Uniwersytecie Łódzkim
1989, 1990 - stypendium Ministra Edukacji Narodowej po III i IV roku studiów

Zainteresowania naukowe
Muzyka
 • prowadzenie audycji w internetowej brytyjsko-polskiej stacji radiowej HTM eco Radio (od maja 2020)
 • publicystyka muzyczna - relacje z koncertów, recenzje płyt i felietony muzyczne w portalu Muzyczna Hiperprzestrzeń (od maja 2017 oraz w Małym Leksykonie Wielkich Zespołów (do 2015)
Fotografia
 • fotografia koncertowa - portal Muzyczna Hiperprzestrzeń (od maja 2017), pojedyncze zdjęcia w czasopismach muzycznych (Teraz Rock, Jazz Forum, jazzpress.pl), zdjęcia w bookletach płyt CD
 • fotografia sportowa - relacje z wybranych imprez sportowych bądź reportaże o tematyce sportowej(Sportowa Hiperprzestrzeń, Radio Gol)

Najlepsze (subiektywnie) zdjęcia można obejrzeć w serwisie https://www.flickr.com/photos/smietan/albums/

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Algorytmów i Baz Danych

  Prodziekan WMiI UŁ ds. finansowych:

  • zarządzanie finansami wydziału w porozumieniu z Dziekanem
  • określanie podziału środków wyodrębnionych z subwencji
  • nadzorowanie wydatkowania środków finansowych
  • podpisywanie ze studentami umów dotyczących kształcenia oraz porozumień/umów w sprawie praktyk
  • podejmowanie decyzji w sprawie ulg

  Kierownik katedry KAiBD:

  • kierowanie działalnością katedry
  • zarządzanie przyznanymi katedrze środkami finansowymi
  • ustalanie podziału zajęć dydaktycznych między pracownikami katedry
  • sporządzanie sprawozdań z działalności katedry

  Nauczyciel akademicki:

  • prowadzenie przydzielonych zajęć dydaktycznych
  • sporządzanie i aktualizacja sylabusów koordynowanych przedmiotów
  • wypełnianie protokołów w USOSwebie

  Pracownik naukowy:

  • prowadzenie działalności badawczej
  • publikowanie wyników badań zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela