Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Dorota Maria Brzoza
Główny adres email
Dorota.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem absolwentką fizyki Uniwersytetu Łódzkiego. Po ukończeniu studiów przez rok pracowałam jako nauczycielka w szkole podstawowej. Następnie podjęłam pracę nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie zajmowałam kolejno stanowiska aststentki oraz adiunkta.

Po uzyskaniu stopnia doktora zostałam zaproszona przez dr Eckarta Lorenza do Instytutu Maxa Plancka w Monachium w celu zaprezentowania wyników moich badań. W następnych latach odbyłam kilka 3-miesięcznych staży naukowych w tym monachijskim instytucie, gdzie pracowałam nad symulacjami zarówno dla działającego wówczas pojedynczego teleskopu CT1 w obserwatorium HEGRA, jak i powstajacego obserwatorium MAGIC (Major Atmospheric Gamma-ray Imaging Cherenkov Telescope). Wtedy też, po raz pierwszy miałam okazję kilkakrotnie brać udział w bezpośrednich obserwacjach prowadzonych przy pomocy teleskopów czerenkowskich zlokalizowanych na Wyspach Kanaryjskich. Dzisiaj mam bardzo duże doświadczenie w tych obserwacjach (szacuję, że w sumie spędziłam około roku na nocnych zmianach przy obsłudze aparatury pomiarowej) – jestem liderem zmiany i moim dodatkowym zadaniem jest szkolenie nowych badaczy.

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego awansowałam na stanowisku profesora nadzwyczajnego UŁ.

Jestem członkinią międzynarodowej współpracy MAGIC oraz konsorcjum CTA (Cherenkov Telescope Array).

Osiągnięcia naukowe

Jestem współautorką/autorką ponad 200 prac w recenzowanych czasopisamch naukowych (z czego 6 to artukuły w SCIENCE) oraz około 20-tu prac pokonferencyjnych.

Zainteresowania naukowe

Interesuje mnie promieniowanie kosmiczne, a w szczególności możliwości detekcji promieniowania gamma ze źródeł kosmicznych. Innymi słowy, w jaki sposób mierzyć i jak analizować dane, aby w efektywnie odróżnić sygnały ze zródeł od izotropowego tła hadronowego. Ciekawią mnie naturalne ograniczeniami istniejących technik pomiarowych związane zarówno z rozwojem kaskad w atmosferze, jak i przezroczystosci samej atmosfery.

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Astrofizyki

  praca naukowa i dydaktyczna

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela