Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Ewa Sosna
Główny adres email
Ewa.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Ukończyłam studia na Wydziale Geologii UW. Kolejne stopnie naukowe otrzymałam w dziedzinie Nauk o Ziemi, w dyscyplinie Geologia.

Osiągnięcia naukowe

Jestem autorką lub współautorką 25 artykułów w tym 22 z listy JCR oraz 1 podręcznika akademickiego. Otrzymałam: nagrodę międzynarodowego towarzystwa THE PALAEONTOLOGICAL ASSOCIATION, za najlepszy artykuł opublikowany w 2016 r. w czasopiśmie Paper in Palaeontology; I nagrodę indywidulaną Rektora za osiągnięcia związane z pracami badawczymi; IV nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w konkursie na najlepszy podręcznik akademicki; Medal Komisji Edukacji Narodowej; 2014-2019 nagrody w corocznym konkursie na najlepszego wykładowcę na kierunku geografia WNG.

Zainteresowania naukowe

Moje obecne badania skupiają się na: a) cyklu krzemionki w kredowych basenach morskich, b) skałotwórczej roli gąbek kredowych, c) taksonomii i paleoekologii gąbek kredowych, d) interpretacjom paleogeograficznym i paleoekologicznym w oparciu o różne grupy skamieniałości kredowych.

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Geologii i Geomorfologii

  Prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej o tematyce geologicznej.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela