Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Dorota Topola
Główny adres email
Dorota.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jako pracownik dydaktyczny koncentruję się na przygotowaniu zajęć. Szczególnie dotyczy to specjalności nauczycielskiej. Prowadzę takie zajęcia jak dydaktyka przedmiotu i praktyki śródroczne. Staram się przekazać studentom wiedzę, którą mogliby wykorzystać na lekcjach. Wymaga to ode mnie ciągłego kształcenia się, bycia na bieżąco z nowymi tendencjami w glottodydaktyce , zmianami w programach nauczania. .Moją wiedzą wspieram studentów, którzy piszą u mnie prace licencjackie i magisterskie

Osiągnięcia naukowe

Moim największym osiągnięciem są absolwenci, którzy pracują w zawodzie nauczyciela i robią to z pasją. Jestem też dumna ze wszystkich studentów, którzy pod moim kierunkiem pisali prace magisterskie i dyplomowe.

Zainteresowania naukowe

Interesują mnie problemy związane z uczeniem się języków obcych. Chętnie poznaję opinie specjalistów na temat możliwości optymalizacji efektów uczenia. Szczególnie ciekawi mnie zjawisko dwu- i wielojęzyczności z perspektywy procesów, jakie zachodzą w mózgu oraz korzyści, jakie wynikają z kształcenia bilingwalnego.

Stanowiska
 • starszy wykładowca Zakład Językoznawstwa Niemieckiego

  Jako starszy wykładowca w Katedrze Językoznawstwa Niemieckiego prowadzę zajęcia w wymiarze 350 godzin w roku akademickim. Są to przede wszystkim zajęcia z gramatyki praktycznej języka niemieckiego. Mam także wykład i proseminarium ze wstępu językoznawstwa. Zajmuję się funkcjonowaniem specjalności nauczycielskiej na filologii germańskiej. Prowadzę zajęcia z zakresu dydaktyki przedmiotu i praktyki śródroczne. Jestem odpowiedzialna za organizację i przebieg praktyk pedagogicznych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela