Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Jacek Maria Dąb
Główny adres email
Jacek.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Prof. dr hab. Jacek Siciński tytuł magistra biologii w zakresie zoologii, stopień doktora nauk przyrodniczych oraz stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych uzyskał na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł profesora nauk biologicznych nadano mu w 2009 roku. Związany jest z Katedrą Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii UŁ przez cały czas swej zawodowej kariery. Był kierownikiem tej katedry w latach 2008 - 2020. Od 2008 do 2016 roku kierował też Zakładem Biologii Polarnej i Oceanobiologii UŁ. W latach 1998 do 2002 roku J. Siciński pełnił funkcję dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, uczestnicząc we wdrażaniu reformy administracji publicznej w kraju.

Jego zainteresowania naukowe obejmują biologię i ekologię wieloszczetów (Annelida Polychaeta) i ochotkowatych (Diptera Chironomidae), ekologię i biologię morskiego zoobentosu i zoobentosu wód słodkich oraz zooplanktonu oceanicznego, różnorodność biologiczną zoocenoz środowiska wodnego, zanieczyszczenia i monitorowanie wód, zastosowanie technik analizy wielowymiarowej w ekologii i niektóre inne. Na dorobek J. Sicińskiego składają się m.in. liczne oryginalne prace naukowe, artykuły przeglądowe, liczne artykuły popularnonaukowe, hasła encyklopedyczne, opracowania i raporty dotyczące ochrony środowiska, rozdział w akademickim podręczniku zoologii i inne prace z obszaru szeroko pojętej hydrobiologii, oceanobiologii oraz biologii polarnej. Brał udział w kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencjach biologicznych, hydrobiologicznych oraz sympozjach dotyczących biologii polarnej i ochrony środowiska.

Uczestniczył w sześciu oceanobiologicznych ekspedycjach naukowych w rejony polarne. Kierował m.in. polską częścią międzynarodowego projektu Census of Antarctic Marine Life związanego z Międzynarodowym Rokiem Polarnym 2007 – 2008 pt. Structural and ecofunctional aspects of the bottom communities diversity in the Maritime Antarctic, with special reference to Admiralty Bay (South Shetland Islands). W latach 2002 – 2004 kierował pracami nad zoobentosem polskich rzek w ramach europejskiego projektu STAR(Standardisation of river classifications framework method for calibrating different biological survey results against ecological quality classifications to be developed for the Water Framework Directive).Jest ekspertem w projekcie SCAR-MarBIN (SCAR Marine Biodiversity Information Network) (www.scarmarbin.be) oraz przedstawicielem Polski w Standing Scientific Group on Life Sciences (SSG-LS) w SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research) (www.scar.org/researchgroups/lifescience/officers.html). Współpracował/współpracuje z ośrodkami naukowymi we Francji (Centre d’Oceanologie de Marseille - Station Marine d’Endoume i Universite Catholique de l ‘Ouest w Angers), w Belgii (Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique)w Norwegii (Institute of Marine Research w Bergen) i w niektórych innych.

W latach 1999 – 2016 był członkiem Komitetu Zoologii PAN. Od 2003 jest członkiem Komitetu Badań Polarnych przy Prezydium PAN (w latach 2003 – 2007 pełnił funkcję sekretarza naukowego tego komitetu). Został wybrany w poczet członków Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej na kadencję 2015 – 2018. W latach 2008 - 2015 był członkiem Rady Naukowej Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni. Od 2014 roku jest przedstawicielem Uniwersytetu Łódzkiego w Polskim Konsorcjum Polarnym. W latach 1982 – 1993 współredagował serię Folia limnologica Acta Universitatis Lodziensis, a w latach 2004 – 2010 kwartalnik PAN Polish Polar Research. Obecnie jest członkiem Rady Redakcyjnej tego periodyku.

Przez kilka lat uczestniczył w pracach grup oceniających wnioski o finansowanie projektów naukowych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2013 - 2020 był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

Jest autorem setek recenzji i opinii w postępowaniach związanych z promowaniem kadr naukowych (doktoraty, habilitacje, wnioski o tytuł naukowy) i innych. Sam wypromował czterech doktorów nauk biologicznych, obecnie pracowników Uniwersytetu Łódzkiego, których naukowe zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień ekologii polarnej, oceanobiologii oraz paleolimnologii.

http://invertebrates.uni.lodz.pl

Osiągnięcia naukowe

patrz wyżej

Zainteresowania naukowe

patrz wyżej

Stanowiska
 • profesor zwyczajny (grupa pracowników naukowo - dydaktycznych) Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii

  Zakres obowiązków obejmuje pracę naukową, dydaktykę i prace organizacyjne na rzecz uczelni.

  Recenzowanie i opiniowanie wniosków w postępowaniach awansowych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela