Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Czesław Maria Topola
Główny adres email
Czesław.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Ścieżka zawodowa w Uniwersytecie Łódzkiem

 • 1999 - 2012 Kierownik Katedry Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • 1991 Uzyskanie tytułu profesora
 • 1981 Uzyskanie tytułu doktora habilitowanego
 • 1972 Uzyskanie tytułu doktora
 • Od 1966 zatrudniony w Katedrze Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
Osiągnięcia naukowe

Autor ponad 30 monografii i 150 artkułów naukowych z zakresu zarządzania.

Promotor 14 prac doktorskich.

Recenzent ponad 30 prac i dorobku naukowego w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich.

Wyróżniany nagrodami za pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną.

Zainteresowania naukowe
 • filozofia zarządzania,
 • psychospołeczne aspekty zarządzania,
 • polityka,
 • piłka nożna.
Stanowiska
 • profesor Zakład Metodologii Organizacji i Zarządzania

  • Przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych.
  • Przygotowanie opracowań naukowych.
  • Recenzowanie opracowań naukowych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela