Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Krzysztof Maria Dąb
Główny adres email
Krzysztof.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Od ukończenia studiów w 1976 r. pracuję w Katedrze Prawa Konstytucyjnego (noszącej do 1993 r. nazwę Katedra Prawa Państwowego). Byłem kolejno asystentem, starszym asystentem, adiunktem, profesorem uczelni i obecnie jestem profesorem. Moje zainteresowania naukowego dotyczą polskiego prawa konstytucyjnego (w szczególności parlamentaryzmu), prawa wyborczego oraz ustroju politycznego państw Europy Środkowej i Wschodniej.

Jestem Prezesem Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

Jestem Konsulem Honorowym Republiki Czeskiej w Łodzi.

W latach 2006 - 2018 byłem etatowym pracownikiem Kancelarii Sejmu RP w Biurze Analiz Sejmowych.

Osiągnięcia naukowe

Jestem autorem bądź współautorem blisko 300 publikacji.

Zainteresowania naukowe

Muzyka, Beskid Niski.

Stanowiska
 • profesor Zakład Prawa Konstytucyjnego Porównawczego

  Prowadzenie zajęć z prawa konstytucyjnego, współczesnych systemów wyborczych, współczesnych ustrojów państw obcych (wykłady, seminaria, proseminaria, konwersatoria).

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela