Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Renata Maria Brzoza
Główny adres email
Renata.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • specjalista ds. obsługi projektów Centrum Rozwoju Wydziału

  • 1. Przygotowanie wniosków o dodatek/premię/nagrodę dla zaangażowanych osób; 2. Zbieranie i weryfikacja kart czasu pracy; 3. Przygotowanie dokumentów na praktyki, kontakt z opiekunami praktyk i studentami; 4. Przygotowanie dokumentów na staże, kontakt z opiekunami staży i studentami; 5. Przygotowanie umów cywilno-prawnych; 6. Przygotowanie dokumentacji związanej z przyjazdami wykładowców z zagranicy 7. Przygotowywanie i wystawianie certyfikatów dla uczestników projektu; 8. Przygotowywanie materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu; 9. Zakupy: przygotowanie procedury; 10. Zakupy: wprowadzenia faktur od uczestników projektu; 11. Wprowadzanie zakupionego sprzętu w ramach projektów do programu SIMPLE do ewidencji Wydziału Filologicznego 12. Gromadzenie i archiwizacja dokumentów projektowych (merytoryczo-finansowych); 13. Obsługa biura projektu i kontakt z uczestnikami projektu; 14. Opisywanie dokumentów finansowych i przekazywanie do CN 15. Sprawdzanie i potwierdzenie zgodności ponoszonych wydatków z Kartami Kosztów otrzymywanymi z CN 16. Przygotowywanie sprawozdań merytorycznych (opis i wskaźniki) z projektów co kwartał; 17. Kontakt z Biurem Karier w sprawie rekrutacji uczestników; 18. Uzupełnianie treści na stronach internetowych www projektów 19. Sprawdzenie wydatków pod katem księgowo-finansowych; 20. Archiwizacja dokumentacji projektowej 21. I inne

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela