Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Paweł Topola
Główny adres email
Paweł.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

W latach 2016–2020 pełnił funkcję prorektora UŁ ds. współpracy krajowej i zagranicznej.

W latach 2002–2008 i 2012–2016 (przez trzy kadencje) pełnił funkcję dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Był kierownikiem wielu projektów międzynarodowych, w tym między innymi :

 • „Odrodzenie postprzemysłowych miast peryferyjnych”, UMO-2011/01/B/HS6/02538; Narodowe Centrum Nauki;
 • „The Prevalence, Cost and Basis of Food Allergy across Europe (EuroPrevall)”, FOOD-CT-2005-514000; Ramowe Programy Komisji Europejskiej, 6. Program Ramowy Unii Europejskiej, koordynator – Institute of Food Research, Norwich Research Park, Norwich, NR4 7UA, United Kingdom, Denise Anne Brown; koordynator lokalny: Partner no 65 The University of Lodz, Institute of Sociology: Starosta Paweł

Jest członkiem redakcji czasopism::

 • Przegląd Socjologiczny – członek redakcji,
 • Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa.- członek rady naukowej,
 • Journal of Social Research & Policy- członek rady naukowej.

Jest członkiem stowarzyszeń socjologicznych:

 • International Sociological Association (ISA) – (członek zarządu Research Committee RC10)
 • European Society for Rural Sociology (ESRS)
 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne.
Osiągnięcia naukowe

2020 - tytuł naukowy Profesora

1998 - doktor habilitowany profesor nadzwyczajny UŁ

 • 1998 - nagroda II stopnia Rektora UŁ za publikację "Poza metropolią"
 • 1998 - nagroda Dziekana WES UŁ za współautorstwo w publikacji Eissel D., Laeman J., Rokicka E., Towards sustainability, Łódź: Absolwent
Zainteresowania naukowe

Zainteresowania badawcze dotyczą m.in. rozwoju lokalnego, kapitału społecznego, partycypacji publicznej, więzi społecznych oraz procesów globalizacji.

Autor monografii naukowych poruszających problematykę:

 • społecznego potencjału odradzających się miast przemysłowych,
 • zbiorowości lokalnych,
 • zróżnicowania zasobów społecznych w regionie łódzkim
 • oraz socjologii środowiska wiejskiego i miejskiego.
Stanowiska
 • profesor Katedra Socjologii Wsi i Miasta

  1. Pracownik naukowo-badawczy

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela