Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Krzysztof Maria Topola
Główny adres email
Krzysztof.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności
 • Absolwent pedagogiki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ (1980);
 • Doktorat pod kierunkiem prof. Ireny Lepalczyk (1991), na temat klubów kultury;
 • Habilitacja na UMK w Toruniu, na podst. pracy "Twórczość i pomoc w tworzeniu w perspektywie pedagogiki twórczości" (2002);
 • Tytuł profesora nauk społecznych - 2018 r.
 • Profesor zwyczajny UŁ - 2019.
Osiągnięcia naukowe
 • autor pierwszego polskiego podręcznika akademickiego "Pedagogika twórczości" (GWP, Gdańsk 2007; 2013);
 • współtwórca nowej subdyscypliny pedagogiki - pedagogiki twórczości i dydaktycznej formy rozwoju kreatywności - lekcji twórczości;
 • twórca teorii "myślenia pytajnego" i współautor pierwszej monografii polskiej na ten temat (Wyd. UŁ 2020)
 • członek Sekcji Pedagogiki Sztuki KNP PAN na kadencję 2020-2023.
Zainteresowania naukowe
 • Pedagogika twórczości i edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności;
 • Metody badań nad twórczością;
 • Edukacja kulturalna i animacja kulturowa;
 • Myślenie pytajne i kreatywność metodologiczna.
Stanowiska
 • profesor Katedra Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości

  W obszarze badań naukowych:

  prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, związanych z głównymi przedmiotami badań Katedry (edukacja artystyczna, edukacja do twórczości, edukacja kulturalna i animacja kulturowa); pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach; rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników; kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem; uczestnictwo w komisji ds tytułu i stopnia naukowego; promocja rozpraw doktorskich; kierowanie dwoma seriami wydawniczymi Wydawnictwa UŁ ("Edukacja dla mądrości"; "Terapia i wychowanie")

  W obszarze działalności dydaktycznej:

  udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych; prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykładów oraz ćwiczeń i seminariów), głównie z zakresu pedagogiki twórczości i zdolności oraz animacji kulturalnej; tworzenie nowych programów nauczania i metod dydaktyki szkoły wyższej, również on-line; opieka nad pracami dyplomowymi.

  W obszarze działań organizacyjnych:

  praca w organach kolegialnych uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach; organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej; organizowanie i koordynowanie współpracy z instytucjami edukacyjnymi i społecznymi, fundacjami i stowarzyszeniami poprzez konsultacje, wsparcie naukowe i metodyczne oraz pomoc w tworzeniu programów i projektów pomocy w rozwoju; koordynacja naukowa współpracy z eksperymentalną Szkołą Pracownia w Łodzi; doradztwo eksperckie dla Zarządu Głównego "Oddysey of Mind Poland".  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela