Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Maciej Maria Topola
Główny adres email
Maciej.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Absolwent Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych UŁ, w trakcie studiów doktoranckich zatrudniony w Peter Grünberg Institute (Juelich, Niemcy) w grupie specjalizującej się w badaniu nowych materiałów na potrzeby nieulotnego zapisu danych. Od 2012 zatrudniony w UŁ w Katedrze Fizyki Ciała Stałego. Wykonawca projektów badawczych z zakresu nowych materiałów na potrzeby nowocześniej elektroniki (w tym projektów wdrożeniowych w obszarze elastycznej elektroniki drukowanej) oraz kierownik projektów badawczych w zakresie zjawiska przełączania rezystywnego w zastosowaniu do układów pamięciowych i neuromorficznych.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

nanotechnologia
eksperymentalne techniki mikroskopowe i spektroskopowe badania powierzchni
metody charakteryzacji struktury elektronowej i właściwości elektrycznych w skali nanometrowej
układy materiałów dwuwymiarowych
przełączanie rezystywne
zjawisko memrystancji na potrzeby zapisu danych w układach cyfrowych
modelowanie funkcji synaps w oparciu o zjawisko lokalnej zmiany rezystancji
zastosowanie tlenków oraz dichalkogenków metali przejściowych w układach neuromorficznych (układach analogowych odtwarzających architekturę neuro-biologiczną)


Stanowiska
 • adiunkt Zakład Fizyki i Technologii Struktur Nanometrowych

  Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Fizyki Ciała Stałego UŁ

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela