Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Michał Dąb
Główny adres email
Michał.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Profesor zw. nauk prawnych w Uniwersytecie Łódzkim, dr. h. c. Uniwersytetu w Lyonie.
Autor, współautor i redaktor ponad 190 prac naukowych z zakresu prawa pracy. Visiting professor na uniwersytetach we Francji,

Kanadzie, Szwajcarii, Hiszpanii i Japonii. Rektor UŁ i przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (1990 – 1996). Członek Papieskiej Rady ds. Świeckich (1996-2006). Prezydent International Society for Labour and Social Security Law (2009-2012). Minister nauki i szkolnictwa wyższego (2005-2007). Współprzewodniczący Rady Naukowej Société Historique et Littéraire Polonaise w Paryżu. Senator RP.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor Katedra Europejskiego, Międzynarodowego i Zbiorowego Prawa Pracy

  Wykładowca: europejskie prawo pracy, zbiorowe prawo pracy

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela