Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Aman Maria Klon
Główny adres email
Aman.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

TEACHING

- Spanish-American Literature: Fantastic Literature, Avant-garde Literature, Regionalist Novel, the Spanish-American Short Novel, Latin American Essay

- History and Culture of the Latin American Countries


ENSEÑANZA

- Literatura hispanoamericana: literatura fantástica, literatura de vanguardia, novela regionalista, la novela corta hispanoamericana, ensayo latinoamericano

- Historia y cultura de los países latinoamericanos

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

RESEARCH

- The Spanish-American Essay and the Challenges of Modernity

- Contemporary Cultural Criticism and Literary Theory


INVESTIGACIÓN

- El ensayo hispanoamericano y los retos de la modernidad

- Crítica contemporánea de la cultura y teoría literaria

Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Literatur Hiszpańskojęzycznych

  Nauczanie i badania w dziedzinie kultury i literatury latynoamerykańskiej

  Docencia e investigación: literatura y cultura de América Latina

  Teaching and research in the fields of Latin-American Culture and Literature

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela