Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Michał Maria Brzoza
Główny adres email
Michał.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Moje zainteresowania badawcze to szeroko pojęta synteza asymetryczna z wykorzystaniem chiralnych katalizatorów i ligandów, chemia azyrydyn, zastosowanie enzymów jako chiralnych katalizatorów w syntezie organicznej, wykorzystanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej w określaniu czystości optycznej chiralnych związków organicznych.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Katalizy i Syntezy Organicznej

  Pracownik naukowo-dydaktyczny. Praca nad własnym rozwojem naukowym, sprawowanie opieki nad doktorantami i magistrantami, prowadzenie teoretycznych i praktycznych zajęć dydaktycznych, pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowania, udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, publikowanie rezultatów pracy naukowej w renomowanych czasopismach.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela