Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Magdalena Sosna
Główny adres email
Magdalena.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

dr Magdalena Ratalewska ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w 2000 r. Studia Doktoranckie w zakresie nauk o zarządzaniu w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu rozpoczęła w 2001 r. Od początku pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z komunikacją organizacji z jej otoczeniem oraz wdrażaniem nowych technologii. Uczestniczyła w wielu krajowych oraz zagranicznych projektach badawczych związanych mi.in z wdrażaniem systemów edukacji zdalnej i jest ekspertem w tej dziedzinie. Pracę na Uniwersytecie Łódzkim rozpoczęła w 2008 r. w Międzywydziałowy Zakładzie Nowych Mediów i Nauczania na Odległość, a od 2013 r. pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Wydziału Zarządzania. Dr Magdalena Ratalewska prowadzi prace badawcze związane z nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi i edukacyjnymi, przedsiębiorczością, kreatywnością oraz zarządzaniem innowacjami. Specjalizuje się również w tematyce związanej z funkcjonowaniem sektorów kreatywnych oraz biznesem cyfrowym.

Związana ze środowiskiem artystycznym, w którym kształci i edukuje nauczycieli i dyrektorów szkół artystycznych. Wieloletni współpracownik Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych oraz Centrum Edukacji Artystycznej. Specjalizuje się w szkoleniach związanych z zarządzaniem, komunikacją i budowaniem relacji w szkole artystycznej oraz wdrażaniem nowych technologii.

Działa na rzecz wsparcia młodych i dojrzałych przedsiębiorców. Udział w projektach organizowanych przez Urząd Miasta Łodzi i Łódzkie Centrum Przedsiębiorczości (m.in. projekty Młodzi w Łodzi, Wsparcie dla przyszłego i obecnego przedsiębiorcy).

Jej bogata praktyka, charyzmatyczna osobowość, profesjonalizm gwarantują wysoką jakość i skuteczność przekazywania wiedzy.

Osiągnięcia naukowe
 • Zespołowa Nagroda Rektora UŁ III stopnia za najlepszy podręcznik akademicki Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka w roku 2017
 • Nagroda II stopnia za osiągnięcia organizacyjne w roku 2015
Zainteresowania naukowe
 • Przedsiębiorczość
 • Innowacyjność
 • Sektory kreatywne
 • Biznes cyfrowy
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne
 • E-edukacja
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej

  Zakres obowiązków:

  • prace naukowo-badawcze w dyscyplinie nauki o zarządzaniu,
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych,
  • prace organizacyjne.

  Funkcje pełnione na Wydziale Zarządzania oraz na Uniwersytecie Łódzkim:

  1. Członek Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
  2. Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
  3. Członek Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania
  4. Opiekun Studentów na kierunku Przedsiębiorczość i Zarządzanie Innowacjami, I stopień
  5. Koordynator specjalności Przedsiębiorczość o doradztwo biznesowe, II stopień na kierunku Zarządzanie

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela