Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Jan Maria Klon
Główny adres email
Jan.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

1994-1999 Studia na wydziale Fizyki Technicznej Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, kierunek studiów: Sztuczna inteligencja i systemy złożone. Temat pracy magisterskiej:„Implementacja projektu informatycznego w języku zorientowanym obiektowo”. Uzyskałem tytuł zawodowy magistra inżyniera.

31.09.2008 Publiczna obrona rozprawy doktorskiej „Modelowanie i symulacja komputerowa zjawiska rozpraszania SH fali na cienkiej niejednorodności w materiale sprężystym”. Uzyskałem stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie informatyki.


KWALIFIKACJE:

 • Znajomość zagadnień związanych z projektowaniem systemów informatycznych oraz zarządzaniem projektami informatycznymi
 • Modelowanie, projektowanie, implementacja oraz administrowanie relacyjnymi bazami danych, dobra znajomość języków baz danych SQL, PL/SQL, Transact-SQL
 • Dobra znajomość usług analitycznych opartych o hurtownie danych
 • Projektowanie oraz implementacja aplikacji mobilnych oraz webowych, tworzenie web serwisów w oparciu o protokół SOAP oraz styl architektury oprogramowania REST
 • Umiejętność programowania w asemblerze rodziny procesorów x86 i językach wysokiego poziomu: Object Pascal, CC++, Java
 • Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych: szyfrowanie danych, ukrywanie informacji, mechanizmy bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • Znajomość zagadnień związanych z modelowaniem matematycznym, modelowaniem numerycznym
Osiągnięcia naukowe

Według Google Scholar jestem autorem lub współautorem 32 publikacji naukowych.

Zainteresowania naukowe

Modelowanie analityczne, modelowanie numeryczne, Systemy Informacji Geograficznych

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Badań Regionalnych

  Prowadzenie zajęć dydaktycznych z następujących przedmiotów:
  Paradygmaty programowania w języku Python,
  Systemy informatyczne w logistyce,
  Informatyka w zarządzaniu,
  Informatyka w administracji,
  Informatyka w leśnictwie,
  Technologia informacyjna.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela